Jazykovétesty.cz ONLINE

Předložky – obecný test

Čeština

Vyberte správnou možnost.

 1. Předložky vyjadřují a) bližší okolnosti vlastností a dějů, b) vztah jmen k jiným větným členům, c) ve větě nejčastěji příslovečné určení místa: 
 2. Jsou neohebné, jsou a) významově samostatné, b) významově nesamostatné, c) význam mají až ve spojení se jmény, d) plnovýznamové:
 3. Předložky vlastní a) původní, nemohou být jiným slovním druhem, b) jsou závislé jen na vlastních jménech, c) neexistují: 
 4. Předložka s 1. pádem a) pouze předložky cizí př. versus, b) kromě, c) mimo, d) neexistuje: 
 5. Předložky nepůvodní a) nevlastní, mohou být i jiným slovním druhem b) jsou cizí, c) neexistují: 
 6. Předložky s 2. pádem a) mimo, b) přes, c) kromě, d) převážná většina nepůvodních předložek:
 7. Přeložky se 3. pádem a) naproti, b) při, c) po, d) vůči:
 8. Předložky se 4. pádem a) kromě, b) bez, c) mimo, d) nad:
 9. Předložky se jmenují podle a) lat. prepozice, b) toho, že se předloží před PJ, c) předloží se před PUM (příslovečné určení místa), d) dle Preteritum perfectum:
 10. Předložky mohou mít dvojí podobu př. k/ku, s/se ad. a) kvůli snazší výslovnosti, b) jsou to rozdílné předložky, ne dvojí podoba, c) mají ji jen v ústním podání, d) nemohou: 
 11. Ve 4. pádě se předložka S a) neužívá, b) běžně používá, c) užívá jen ve výrazech být s to, kdo s koho, d)neužívá, jen jako příslovečná spřežka: 
 12. Šel KOLEM a) je předložka, b) je PJ, c) příslovce, d) nelze říct, má tam být šel okolo: 
 13. Vyšli jsme a) na horu Sněžku, b) nahoru Sněžku, c) nahoru na Sněžku, d) ani jedna z možností:
 14. Předložková vazba a) spojení více předložek, b) spojení předložky se slovesem c) je příslovečná spřežka, d) spojení předložky s PJ: 
 15. V 2. pádě je možné užít i předložku S, a to a) k vyjádření z povrchu pryč, b) při směřování zevnitř, c) není možné užít: 

Podrobnosti

Přidáno:31.ledna 2009 22:18
Naposledy otevřeno:5.února 2023 22:31
Zobrazeno:10325-krát
Vyřešeno:164-krát
Obtížnost:Mírně pokročilý / B1-B2

Online testy: Nedávno zhlédnuté , Nejoblíbenější , Nejnovější , Náhodné, Vyhledávání

Vyberte si seznam testů.