Jazykovétesty.cz ONLINE

Seznam všech dostupných testů dle jazyků, obtížnosti a názvu.

  • Vyhledejte si test podle klíčových slov a/nebo úrovně, viz Hledat v testech.
  • Udělejte si zdarma všechny tři úrovně obtížnosti, jsou-li k dispozici.
  • Okamžitá online kontrola testu stojí jen 10 Kč SMSku.
  • Jak to funguje?

Angličtina (125 testů)

 

A Little – A Few

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Adjective or Adverb 1

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Adjective or Adverb 2

Mírně pokročilý / B1-B2
 

And - But - Or

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Antonyma 1 - slovesa / Antonyms 1 - verbs

Pokročilý / C1-C2
 

Antonyma 2 - slovesa / Antonyms 2 - verbs

Pokročilý / C1-C2
 

Antonyma 3 – Přídavná jména / Antonyms 3 - Adjectives

Pokročilý / C1-C2
 

Antonyma 4 – Přídavná jména / Antonyms 4 - Adjectives

Pokročilý / C1-C2
 

As if, as though, when I, if I were, I wish (subjunctive)

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Člen určitý

Začátečník / A1-A2
 

Členy určité a neurčité: situační použití

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Členy určité: místní názvy

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Do – Make 1

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Do – Make 2

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Frázová slovesa 1 (up) / Phrasal verbs 1 (up)

Pokročilý / C1-C2
 

Frázová slovesa 2 (up) / Phrasal verbs 2 (up)

Pokročilý / C1-C2
 

Gerundium / Gerund

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Minulý čas prostý

Začátečník / A1-A2
 

Minulý čas prostý a průběhový

Začátečník / A1-A2
 

Modální slovesa

Začátečník / A1-A2
 

Modální slovesa

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Modální slovesa

Pokročilý / C1-C2
 

Much - Many

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Nepravidelná podstatná jména 1

Začátečník / A1-A2
 

Nepravidelná podstatná jména 2

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Nepravidelná podstatná jména 3

Pokročilý / C1-C2
 

Nepravidelná slovesa 1

Začátečník / A1-A2
 

Nepravidelná slovesa 1

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Nepravidelná slovesa 1

Pokročilý / C1-C2
 

Nepravidelná slovesa 2

Začátečník / A1-A2
 

Nepravidelná slovesa 2

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Nepravidelná slovesa 2

Pokročilý / C1-C2
 

Nepravidelná slovesa 3

Začátečník / A1-A2
 

Nepravidelná slovesa 3

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Nepravidelná slovesa 3

Pokročilý / C1-C2
 

Obecný opakovací gramatický test 1

Začátečník / A1-A2
 

Obecný opakovací gramatický test 1

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Obecný opakovací gramatický test 1

Pokročilý / C1-C2
 

Obecný opakovací gramatický test 2

Začátečník / A1-A2
 

Obecný opakovací gramatický test 2

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Obecný opakovací gramatický test 2

Pokročilý / C1-C2
 

Odvozování příslovcí od přídavných jmen

Začátečník / A1-A2
 

Odvozování příslovcí od přídavných jmen

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Odvozování příslovcí od přídavných jmen

Pokročilý / C1-C2
 

Past simple and Past continuous

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Porovnávání

Začátečník / A1-A2
 

Předložkové vazby (in) / Phrases with "in"

Pokročilý / C1-C2
 

Předložkové vazby (in) / Phrases with "in"

Pokročilý / C1-C2
 

Předložkové vazby (on) / Phrases with "on"

Pokročilý / C1-C2
 

Předložkové vazby (on) / Phrases with "on"

Pokročilý / C1-C2
 

Předložky - procvičování

Začátečník / A1-A2
 

Předložky - procvičování

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Předložky - procvičování

Pokročilý / C1-C2
 

Předložky časové

Začátečník / A1-A2
 

Předložky časové

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Předložky časové

Pokročilý / C1-C2
 

Předložky místa 1 / Prepositions of place 1 (In-At-On)

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Předložky místa 2 / Prepositions of place 2 (In-At-On-Along-Inside)

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Předložky místní

Začátečník / A1-A2
 

Předložky místní

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Předložky místní

Pokročilý / C1-C2
 

Předložky příčinné a další

Začátečník / A1-A2
 

Předložky příčinné a další

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Předložky příčinné a další

Pokročilý / C1-C2
 

Předminulý čas

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Předpřítomný čas

Začátečník / A1-A2
 

Předpřítomný čas

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Přídavná jména a příslovce v kontextu

Pokročilý / C1-C2
 

Přítomný čas prostý

Začátečník / A1-A2
 

Přítomný čas prostý a průběhový

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Rozdíly britské a americké angličtiny

Začátečník / A1-A2
 

Short answers with “be, have, etc.”

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Slovesné časy v textu: Building Your House

Pokročilý / C1-C2
 

Slovesné časy v textu: Graffiti - nothing new

Mírně pokročilý / B1-B2
 

So - Because

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Some or Any?

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Spojky - procvičování

Začátečník / A1-A2
 

Spojky - procvičování

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Spojky - procvičování

Pokročilý / C1-C2
 

Stupňování

Začátečník / A1-A2
 

Stupňování - superlativ

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Stupňování příslovcí

Začátečník / A1-A2
 

Stupňování příslovcí

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Stupňování příslovcí

Pokročilý / C1-C2
 

Tázací dovětky / Question Tags 1

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Tázací dovětky / Question Tags 2

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Tázací dovětky / Question Tags 3

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Tvoření množného čísla

Začátečník / A1-A2
 

Tvoření slov: Agatha Christie - Queen of Crime

Pokročilý / C1-C2
 

Ustálená předložková spojení – přídavná jména 1 / Prepositional phrases – Adjectives 1

Pokročilý / C1-C2
 

Ustálená předložková spojení – přídavná jména 2 / Prepositional phrases – Adjectives 2

Pokročilý / C1-C2
 

Ustálená předložková spojení – přídavná jména 3 / Prepositional phrases – Adjectives 3

Pokročilý / C1-C2
 

Ustálená předložková spojení – přídavná jména 4 / Prepositional phrases – Adjectives 4

Pokročilý / C1-C2
 

Ustálená předložková spojení – slovesa 1 / Prepositional phrases – Verbs 1

Pokročilý / C1-C2
 

Ustálená předložková spojení – slovesa 2 / Prepositional phrases – Verbs 2

Pokročilý / C1-C2
 

Ustálená předložková spojení – slovesa 3 / Prepositional phrases – Verbs 3

Pokročilý / C1-C2
 

Ustálená předložková spojení – slovesa 4 / Prepositional phrases – Verbs 4

Pokročilý / C1-C2
 

Ustálená předložková spojení – slovesa+podst. jm. 1 / Prep. phrases – Verb+noun+prep. 1

Pokročilý / C1-C2
 

Ustálená předložková spojení – slovesa+podst. jm. 2 / Prep. phrases – Verb+noun+prep. 2

Pokročilý / C1-C2
 

Ustálená předložková spojení – slovesa+podst. jm. 3 / Prep. phrases – Verb+noun+prep. 3

Pokročilý / C1-C2
 

Užívání slovesných časů

Začátečník / A1-A2
 

Užívání slovesných časů

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Užívání slovesných tvarů

Pokročilý / C1-C2
 

Velký rozřaďovací test (Placement test) úrovní Beginner až Elementary varianta A

Začátečník / A1-A2
 

Velký rozřaďovací test (Placement test) úrovní Beginner až Elementary varianta B

Začátečník / A1-A2
 

Velký rozřaďovací test (Placement test) úrovní Elementary až Pre-Intermediate varianta A

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Velký rozřaďovací test (Placement test) úrovní Elementary až Pre-Intermediate varianta B

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Velký rozřaďovací test (Placement test) úrovní Elementary až Pre-Intermediate varianta B

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Velký rozřaďovací test (Placement test) úrovní Pre-Intermediate až Intermediate varianta A

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Vyjadřování času 1

Začátečník / A1-A2
 

Vyjadřování času 2

Začátečník / A1-A2
 

Vyjadřování času 3

Začátečník / A1-A2
 

Vyjadřování množství

Začátečník / A1-A2
 

Vyjadřování množství

Začátečník / A1-A2
 

Vyjadřování množství

Začátečník / A1-A2
 

Zájmena - procvičování

Začátečník / A1-A2
 

Zájmena - procvičování

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Zájmena - procvičování

Pokročilý / C1-C2
 

Zájmena přivlastňovací

Začátečník / A1-A2
 

Zájmena tázací

Začátečník / A1-A2
 

Zájmena tázací

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Zájmena tázací

Pokročilý / C1-C2
 

Zájmena ukazovací

Začátečník / A1-A2
 

Zkratky – gramatické a slovníkové (anglicky)

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Zkratky – gramatické a slovníkové (česky)

Mírně pokročilý / B1-B2

Czech for Foreigners (103 testů)

 

Adverbs of manner and degree / Příslovce způsobu a míry

Začátečník / A1-A2
 

Adverbs of manner and degree / Příslovce způsobu a míry

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Adverbs of manner and degree / Příslovce způsobu a míry

Pokročilý / C1-C2
 

Adverbs of place / Příslovce místa

Začátečník / A1-A2
 

Adverbs of place / Příslovce místa

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Adverbs of place / Příslovce místa

Pokročilý / C1-C2
 

Adverbs of time / Příslovce času

Začátečník / A1-A2
 

Adverbs of time / Příslovce času

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Adverbs of time / Příslovce času

Pokročilý / C1-C2
 

Aspect of verbs / Slovesný vid

Začátečník / A1-A2
 

Aspect of verbs / Slovesný vid

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Aspect of verbs / Slovesný vid

Pokročilý / C1-C2
 

Cardinal numerals / Číslovky základní

Začátečník / A1-A2
 

Cardinal numerals / Číslovky základní

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Cardinal numerals / Číslovky základní

Pokročilý / C1-C2
 

Co-ordinating conjunctions / Spojky souřadicí

Začátečník / A1-A2
 

Co-ordinating conjunctions / Spojky souřadicí

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Co-ordinating conjunctions / Spojky souřadicí

Pokročilý / C1-C2
 

Comparison of adverbs/Stupňování příslovcí

Začátečník / A1-A2
 

Comparison of adverbs/Stupňování příslovcí

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Comparison of adverbs/Stupňování příslovcí

Pokročilý / C1-C2
 

Conditional / Podmiňovací způsob

Začátečník / A1-A2
 

Conditional / Podmiňovací způsob

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Conditional / Podmiňovací způsob

Pokročilý / C1-C2
 

Demonstrative pronouns / Zájmena ukazovací

Začátečník / A1-A2
 

Demonstrative pronouns / Zájmena ukazovací

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Demonstrative pronouns / Zájmena ukazovací

Pokročilý / C1-C2
 

Forming adverbs from adjectives/Tvoření příslovcí z přídavných jmen

Začátečník / A1-A2
 

Forming adverbs from adjectives/Tvoření příslovcí z přídavných jmen

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Forming adverbs from adjectives/Tvoření příslovcí z přídavných jmen

Pokročilý / C1-C2
 

Future tense / Budoucí čas

Začátečník / A1-A2
 

Future tense / Budoucí čas

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Future tense / Budoucí čas

Pokročilý / C1-C2
 

Generic numerals / Číslovky druhové

Začátečník / A1-A2
 

Generic numerals / Číslovky druhové

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Imperative / Rozkazovací způsob

Začátečník / A1-A2
 

Imperative / Rozkazovací způsob

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Imperative / Rozkazovací způsob

Pokročilý / C1-C2
 

Indefinite numerals / Číslovky neurčité

Začátečník / A1-A2
 

Indefinite numerals / Číslovky neurčité

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Indefinite numerals / Číslovky neurčité

Pokročilý / C1-C2
 

Indefinite pronouns / Zájmena neurčitá

Začátečník / A1-A2
 

Indefinite pronouns / Zájmena neurčitá

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Indefinite pronouns / Zájmena neurčitá

Pokročilý / C1-C2
 

Interjections / Citoslovce

Začátečník / A1-A2
 

Interjections / Citoslovce

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Interjections / Citoslovce

Pokročilý / C1-C2
 

Interrogative pronouns / Zájmena tázací

Začátečník / A1-A2
 

Interrogative pronouns / Zájmena tázací

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Interrogative pronouns / Zájmena tázací

Pokročilý / C1-C2
 

Irregular verbs / Nepravidelná slovesa

Začátečník / A1-A2
 

Irregular verbs / Nepravidelná slovesa

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Irregular verbs / Nepravidelná slovesa

Pokročilý / C1-C2
 

Modal verbs / Způsobová slovesa

Začátečník / A1-A2
 

Modal verbs / Způsobová slovesa

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Modal verbs / Způsobová slovesa

Pokročilý / C1-C2
 

Multiple numerals / Číslovky násobné

Začátečník / A1-A2
 

Multiple numerals / Číslovky násobné

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Multiple numerals / Číslovky násobné

Pokročilý / C1-C2
 

Negative pronouns / Zájmena záporná

Začátečník / A1-A2
 

Negative pronouns / Zájmena záporná

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Negative pronouns / Zájmena záporná

Pokročilý / C1-C2
 

Ordinal numerals / Číslovky řadové

Začátečník / A1-A2
 

Ordinal numerals / Číslovky řadové

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Ordinal numerals / Číslovky řadové

Pokročilý / C1-C2
 

Other prepositions / Další předložky

Začátečník / A1-A2
 

Other prepositions / Další předložky

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Other prepositions / Další předložky

Pokročilý / C1-C2
 

Particles / Částice

Začátečník / A1-A2
 

Particles / Částice

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Particles / Částice

Pokročilý / C1-C2
 

Passive / Trpný rod

Začátečník / A1-A2
 

Passive / Trpný rod

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Passive / Trpný rod

Pokročilý / C1-C2
 

Past tense / Minulý čas

Začátečník / A1-A2
 

Past tense / Minulý čas

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Past tense / Minulý čas

Pokročilý / C1-C2
 

Personal pronouns / Zájmena osobní

Začátečník / A1-A2
 

Personal pronouns / Zájmena osobní

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Personal pronouns / Zájmena osobní

Pokročilý / C1-C2
 

Possessive pronouns / Zájmena přivlastňovací

Začátečník / A1-A2
 

Possessive pronouns / Zájmena přivlastňovací

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Possessive pronouns / Zájmena přivlastňovací

Pokročilý / C1-C2
 

Prepositions of place/Předložky místní

Začátečník / A1-A2
 

Prepositions of place/Předložky místní

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Prepositions of place/Předložky místní

Pokročilý / C1-C2
 

Prepositions of time/Předložky časové

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Prepositions of time/Předložky časové

Pokročilý / C1-C2
 

Present tense / Přítomný čas

Začátečník / A1-A2
 

Present tense / Přítomný čas

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Present tense / Přítomný čas

Pokročilý / C1-C2
 

Reflexive pronouns / Zájmena zvratná

Začátečník / A1-A2
 

Reflexive pronouns / Zájmena zvratná

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Reflexive pronouns / Zájmena zvratná

Pokročilý / C1-C2
 

Reflexive verbs / Zvratná slovesa

Začátečník / A1-A2
 

Reflexive verbs / Zvratná slovesa

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Reflexive verbs / Zvratná slovesa

Pokročilý / C1-C2
 

Relative pronouns / Zájmena vztažná

Začátečník / A1-A2
 

Relative pronouns / Zájmena vztažná

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Relative pronouns / Zájmena vztažná

Pokročilý / C1-C2
 

Sub-ordinating conjunctions / Spojky podřadicí

Začátečník / A1-A2
 

Sub-ordinating conjunctions / Spojky podřadicí

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Sub-ordinating conjunctions / Spojky podřadicí

Pokročilý / C1-C2

Čeština (117 testů)

 

Antonyma

Začátečník / A1-A2
 

Antonyma

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Antonyma

Pokročilý / C1-C2
 

Částice a citoslovce – obecný test

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Číslovky – obecný test

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Druhy stylů

Začátečník / A1-A2
 

Druhy stylů

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Druhy stylů

Pokročilý / C1-C2
 

Jazyk a řeč – obecný test

Pokročilý / C1-C2
 

Koncovky podstatných jmen

Začátečník / A1-A2
 

Koncovky podstatných jmen

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Koncovky podstatných jmen

Pokročilý / C1-C2
 

Koncovky přídavných jmen

Začátečník / A1-A2
 

Koncovky přídavných jmen

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Koncovky přídavných jmen

Pokročilý / C1-C2
 

Odvozování předponami

Začátečník / A1-A2
 

Odvozování předponami

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Odvozování předponami

Pokročilý / C1-C2
 

Odvozování příponami I

Začátečník / A1-A2
 

Odvozování příponami I

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Odvozování příponami I

Pokročilý / C1-C2
 

Odvozování příponami II

Začátečník / A1-A2
 

Odvozování příponami II

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Odvozování příponami II

Pokročilý / C1-C2
 

Párové souhlásky

Začátečník / A1-A2
 

Podstatná jména – obecný test

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Poměry hlavních vět

Začátečník / A1-A2
 

Poměry hlavních vět

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Poměry hlavních vět a druhy vedlejších vět

Pokročilý / C1-C2
 

Pravopis předpona předložek – obecný test

Pokročilý / C1-C2
 

Předložky – obecný test

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Přídavná jména – obecný test

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Příslovce – obecný test

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Psaní ě - je - ně

Začátečník / A1-A2
 

Psaní ě - je - ně

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Psaní ě - je - ně

Pokročilý / C1-C2
 

Psaní přejatých slov

Začátečník / A1-A2
 

Psaní přejatých slov

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Psaní přejatých slov

Pokročilý / C1-C2
 

Psaní s/z

Začátečník / A1-A2
 

Psaní s/z

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Psaní s/z

Pokročilý / C1-C2
 

Psaní skupin souhlásek

Začátečník / A1-A2
 

Psaní skupin souhlásek

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Psaní skupin souhlásek

Pokročilý / C1-C2
 

Psaní spřežek

Začátečník / A1-A2
 

Psaní spřežek

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Psaní spřežek

Pokročilý / C1-C2
 

Psaní u, ů, ú

Začátečník / A1-A2
 

Psaní u, ů, ú

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Psaní u, ů, ú

Pokročilý / C1-C2
 

Psaní velkých písmen – obecný test

Pokročilý / C1-C2
 

Shoda podmětu s přísudkem

Pokročilý / C1-C2
 

Shoda přísudku s podmětem

Začátečník / A1-A2
 

Shoda přísudku s podmětem

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Shoda přísudku s podmětem

Pokročilý / C1-C2
 

Skládání slov

Začátečník / A1-A2
 

Skládání slov

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Skládání slov

Pokročilý / C1-C2
 

Skupiny souhlásek

Pokročilý / C1-C2
 

Slovesa – obecný test

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Slovní zásoba – obecný test

Pokročilý / C1-C2
 

Spojky – obecný test

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Synonyma

Začátečník / A1-A2
 

Synonyma

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Synonyma

Pokročilý / C1-C2
 

Tvoření slov zkracováním

Začátečník / A1-A2
 

Tvoření slov zkracováním

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Tvoření slov zkracováním

Pokročilý / C1-C2
 

Tvrdé a měkké slabiky

Začátečník / A1-A2
 

Vedlejší věty

Začátečník / A1-A2
 

Vedlejší věty

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Vedlejší věty

Pokročilý / C1-C2
 

Velká písmena

Začátečník / A1-A2
 

Velká písmena

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Velká písmena

Pokročilý / C1-C2
 

Větné členy – obecný test

Pokročilý / C1-C2
 

Větné členy I

Začátečník / A1-A2
 

Větné členy I

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Větné členy I

Pokročilý / C1-C2
 

Větné členy II

Začátečník / A1-A2
 

Větné členy II

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Větné členy II

Pokročilý / C1-C2
 

Větné členy III

Začátečník / A1-A2
 

Větné členy III

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Větné členy III

Pokročilý / C1-C2
 

Věty jednočlenné a dvojčlenné

Začátečník / A1-A2
 

Věty jednočlenné a dvojčlenné

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Věty jednočlenné a dvojčlenné

Pokročilý / C1-C2
 

Vyjmenovaná slova - všechna

Začátečník / A1-A2
 

Vyjmenovaná slova - všechna

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Vyjmenovaná slova - všechna

Pokročilý / C1-C2
 

Vyjmenovaná slova B/L– obecný test

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Vyjmenovaná slova M/P – obecný test

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Vyjmenovaná slova po "b"

Začátečník / A1-A2
 

Vyjmenovaná slova po "b"

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Vyjmenovaná slova po "b"

Pokročilý / C1-C2
 

Vyjmenovaná slova po "l"

Začátečník / A1-A2
 

Vyjmenovaná slova po "l"

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Vyjmenovaná slova po "l"

Pokročilý / C1-C2
 

Vyjmenovaná slova po "m"

Začátečník / A1-A2
 

Vyjmenovaná slova po "m"

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Vyjmenovaná slova po "m"

Pokročilý / C1-C2
 

Vyjmenovaná slova po "p"

Začátečník / A1-A2
 

Vyjmenovaná slova po "p"

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Vyjmenovaná slova po "p"

Pokročilý / C1-C2
 

Vyjmenovaná slova po "s"

Začátečník / A1-A2
 

Vyjmenovaná slova po "s"

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Vyjmenovaná slova po "s"

Pokročilý / C1-C2
 

Vyjmenovaná slova po "v"

Začátečník / A1-A2
 

Vyjmenovaná slova po "v"

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Vyjmenovaná slova po "v"

Pokročilý / C1-C2
 

Vyjmenovaná slova V/Z – obecný test

Pokročilý / C1-C2
 

Zájmena – obecný test

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Zkratky a značky

Začátečník / A1-A2
 

Zkratky a značky

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Zkratky a značky

Pokročilý / C1-C2

Francouzština (105 testů)

 

Blízká budoucnost

Začátečník / A1-A2
 

Blízká budoucnost

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Blízká budoucnost

Pokročilý / C1-C2
 

Budoucí čas prostý

Začátečník / A1-A2
 

Budoucí čas prostý

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Budoucí čas prostý

Pokročilý / C1-C2
 

Členy určité a neurčité

Začátečník / A1-A2
 

Členy určité a neurčité

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Členy určité a neurčité

Pokročilý / C1-C2
 

Dělivé členy

Začátečník / A1-A2
 

Dělivé členy

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Dělivé členy

Pokročilý / C1-C2
 

Imperfektum (Imparfait)

Pokročilý / C1-C2
 

Imperfektum / Imparfait

Začátečník / A1-A2
 

Imperfektum / Imparfait

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Jednoduché perfektum

Začátečník / A1-A2
 

Jednoduché perfektum

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Jednoduché perfektum

Pokročilý / C1-C2
 

Konjunktiv minulý / le passé du subjonctif

Pokročilý / C1-C2
 

Konjunktiv přítomný / Subjonctif présent 1

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Konjunktiv přítomný / Subjonctif présent 2

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Množné číslo podstatných jmen

Začátečník / A1-A2
 

Množné číslo podstatných jmen

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Množné číslo podstatných jmen

Pokročilý / C1-C2
 

Nepravidelná přídavná jména

Začátečník / A1-A2
 

Nepravidelná přídavná jména

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Nepravidelná přídavná jména

Pokročilý / C1-C2
 

Nepravidelná slovesa

Začátečník / A1-A2
 

Nepravidelná slovesa

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Nepravidelná slovesa

Pokročilý / C1-C2
 

Passé composé s avoir

Začátečník / A1-A2
 

Passé composé s avoir

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Passé composé s avoir

Pokročilý / C1-C2
 

Passé composé s être

Začátečník / A1-A2
 

Passé composé s être

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Passé composé s être

Pokročilý / C1-C2
 

Passé composé se zájmeny

Začátečník / A1-A2
 

Passé composé se zájmeny

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Passé composé se zájmeny

Pokročilý / C1-C2
 

Podmínkové věty

Začátečník / A1-A2
 

Podmínkové věty

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Podmínkové věty

Pokročilý / C1-C2
 

Podmiňovací způsob minulý

Začátečník / A1-A2
 

Podmiňovací způsob minulý

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Podmiňovací způsob minulý

Pokročilý / C1-C2
 

Podmiňovací způsob přítomný / Conditionnel présent

Začátečník / A1-A2
 

Podmiňovací způsob přítomný / Conditionnel présent

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Podmiňovací způsob přítomný / Conditionnel présent

Pokročilý / C1-C2
 

Porovnávání

Začátečník / A1-A2
 

Porovnávání

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Porovnávání

Pokročilý / C1-C2
 

Pravidelná přídavná jména

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Pravidelná přídavná jména

Pokročilý / C1-C2
 

Předložky místní

Začátečník / A1-A2
 

Předložky místní

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Předložky místní

Pokročilý / C1-C2
 

Příčestí minulé

Začátečník / A1-A2
 

Příčestí minulé

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Příčestí minulé

Pokročilý / C1-C2
 

Příčestí přítomné

Začátečník / A1-A2
 

Příčestí přítomné

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Příčestí přítomné

Pokročilý / C1-C2
 

Rozdíl bon / meilleur a bien / mieux

Pokročilý / C1-C2
 

Rozdíl mezi c'est a il est

Pokročilý / C1-C2
 

Rozdíl mezi depuis, pendant, pour

Pokročilý / C1-C2
 

Rozdíl mezi où a quand

Pokročilý / C1-C2
 

Rozdíl mezi qui a que

Pokročilý / C1-C2
 

Rozdíl mezi savoir a connaître

Pokročilý / C1-C2
 

Rozdíl mezi voilà a il y a

Pokročilý / C1-C2
 

Řadové číslovky

Začátečník / A1-A2
 

Řadové číslovky

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Řadové číslovky

Pokročilý / C1-C2
 

Stupňování příslovcí

Začátečník / A1-A2
 

Stupňování příslovcí

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Stupňování příslovcí

Pokročilý / C1-C2
 

Trpný rod

Začátečník / A1-A2
 

Trpný rod

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Trpný rod

Pokročilý / C1-C2
 

Tvoření příslovcí

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Tvoření příslovcí

Pokročilý / C1-C2
 

Výrazy množství

Začátečník / A1-A2
 

Výrazy množství

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Výrazy množství

Pokročilý / C1-C2
 

Zájmena neurčitá

Začátečník / A1-A2
 

Zájmena neurčitá

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Zájmena neurčitá

Pokročilý / C1-C2
 

Zájmena osobní

Začátečník / A1-A2
 

Zájmena osobní

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Zájmena osobní

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Zájmena osobní

Pokročilý / C1-C2
 

Zájmena přivlastňovací

Začátečník / A1-A2
 

Zájmena přivlastňovací

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Zájmena přivlastňovací – tvary samostatných zájmen

Pokročilý / C1-C2
 

Zájmena ukazovací

Začátečník / A1-A2
 

Zájmena ukazovací

Pokročilý / C1-C2
 

Zájmena ukazovací – tvary samostatných zájmen

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Zájmena vztažná

Začátečník / A1-A2
 

Zájmena vztažná

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Zájmena vztažná

Pokročilý / C1-C2
 

Zájmenná příslovce en, y

Začátečník / A1-A2
 

Zájmenná příslovce en, y

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Zájmenná příslovce en, y

Pokročilý / C1-C2
 

Základní číslovky

Začátečník / A1-A2
 

Základní číslovky

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Základní číslovky

Pokročilý / C1-C2

Italština (19 testů)

 

Časování pravidelných sloves I. třídy (-ARE) 1

Začátečník / A1-A2
 

Časování pravidelných sloves I. třídy (-ARE) 2

Začátečník / A1-A2
 

Časování pravidelných sloves I. třídy (-ARE) 3

Začátečník / A1-A2
 

Člen určitý 1

Začátečník / A1-A2
 

Člen určitý 2

Začátečník / A1-A2
 

Člen určitý 3

Začátečník / A1-A2
 

Fonologie

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Množné číslo podstatných jmen 1

Začátečník / A1-A2
 

Množné číslo podstatných jmen 2

Začátečník / A1-A2
 

Množné číslo podstatných jmen 3

Začátečník / A1-A2
 

Osobní zájmena

Začátečník / A1-A2
 

Přivlastňovací zájmena

Začátečník / A1-A2
 

Řadové číslovky

Začátečník / A1-A2
 

Synonyma

Začátečník / A1-A2
 

Synonyma

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Synonyma

Pokročilý / C1-C2
 

Ukazovací zájmeno QUESTO

Začátečník / A1-A2
 

Užívání členů - mužský rod

Začátečník / A1-A2
 

Užívání členů - určité a neurčité

Mírně pokročilý / B1-B2

Němčina (150 testů)

 

Budoucí čas – druhý budoucí čas 1

Začátečník / A1-A2
 

Budoucí čas – druhý budoucí čas 2

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Budoucí čas – druhý budoucí čas 3

Pokročilý / C1-C2
 

Budoucí čas – první budoucí čas 1

Začátečník / A1-A2
 

Budoucí čas – první budoucí čas 2

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Budoucí čas – první budoucí čas 3

Pokročilý / C1-C2
 

Číslovky základní 1

Začátečník / A1-A2
 

Číslovky základní 2

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Číslovky základní 3

Pokročilý / C1-C2
 

Člen 1

Začátečník / A1-A2
 

Člen 2

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Člen 3

Pokročilý / C1-C2
 

Imperativ 1

Začátečník / A1-A2
 

Imperativ 2

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Imperativ 3

Pokročilý / C1-C2
 

Infinitiv

Začátečník / A1-A2
 

Infinitiv 2

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Infinitiv 3

Pokročilý / C1-C2
 

Konjunktiv plusquamperfekta 1

Začátečník / A1-A2
 

Konjunktiv plusquamperfekta 2

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Konjunktiv plusquamperfekta 3

Pokročilý / C1-C2
 

Konjunktiv préterita 1

Začátečník / A1-A2
 

Konjunktiv préterita 2

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Konjunktiv préterita 3

Pokročilý / C1-C2
 

Minulý čas - perfektum - slovesa pravidelná

Začátečník / A1-A2
 

Minulý čas - perfektum - slovesa pravidelná

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Minulý čas – perfektum – slovesa pravidelná

Pokročilý / C1-C2
 

Nepravidelná slovesa 1

Pokročilý / C1-C2
 

Nepravidelná slovesa 2

Pokročilý / C1-C2
 

Nepravidelná slovesa 3

Pokročilý / C1-C2
 

Pasívum 1

Začátečník / A1-A2
 

Pasívum 2

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Pasívum 3

Pokročilý / C1-C2
 

Plusquamperfektum 1

Začátečník / A1-A2
 

Plusquamperfektum 2

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Plusquamperfektum 3

Pokročilý / C1-C2
 

Pravidelná slovesa v čas přítomném

Začátečník / A1-A2
 

Pravidelná slovesa v čase přítomném

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Pravidelná slovesa v čase přítomném

Pokročilý / C1-C2
 

Předložky se 3. pádem

Začátečník / A1-A2
 

Předložky se 3. pádem

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Předložky se 3. pádem

Pokročilý / C1-C2
 

Příčestí 1

Začátečník / A1-A2
 

Příčestí 2

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Příčestí 3

Pokročilý / C1-C2
 

Příčestí v přívlastku 1

Začátečník / A1-A2
 

Příčestí v přívlastku 2

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Příčestí v přívlastku 3

Pokročilý / C1-C2
 

Přídavná jména odvozená od vlastních jmen zeměpisných 1

Začátečník / A1-A2
 

Přídavná jména odvozená od vlastních jmen zeměpisných 2

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Přídavná jména odvozená od vlastních jmen zeměpisných 3

Pokročilý / C1-C2
 

Přídavná jména v přísudku 1

Začátečník / A1-A2
 

Přídavná jména v přísudku 2

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Přídavná jména v přísudku 3

Pokročilý / C1-C2
 

Řadové číslovky

Začátečník / A1-A2
 

Řadové číslovky

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Řadové číslovky

Pokročilý / C1-C2
 

Skloňování podstatných jmen 1

Začátečník / A1-A2
 

Skloňování podstatných jmen 2

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Skloňování podstatných jmen 3

Pokročilý / C1-C2
 

Skloňování přídavných jmen v přívlastku 1

Začátečník / A1-A2
 

Skloňování přídavných jmen v přívlastku 2

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Skloňování přídavných jmen v přívlastku 3

Pokročilý / C1-C2
 

Skloňování vlastních jmen 1

Začátečník / A1-A2
 

Skloňování vlastních jmen 2

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Skloňování vlastních jmen 3

Pokročilý / C1-C2
 

Skloňování zpodstatnělých přídavných jmen 1

Začátečník / A1-A2
 

Skloňování zpodstatnělých přídavných jmen 2

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Skloňování zpodstatnělých přídavných jmen 3

Pokročilý / C1-C2
 

Slovesa nepravidelná (silná) v préteritu 1

Začátečník / A1-A2
 

Slovesa nepravidelná (silná) v préteritu 2

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Slovesa nepravidelná (silná) v préteritu 3

Pokročilý / C1-C2
 

Slovesa nepravidelná (silná) v přítomném čase 1

Začátečník / A1-A2
 

Slovesa nepravidelná (silná) v přítomném čase 2

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Slovesa nepravidelná (silná) v přítomném čase 3

Pokročilý / C1-C2
 

Slovesa pomocná v perfektu 1

Začátečník / A1-A2
 

Slovesa pomocná v perfektu 2

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Slovesa pomocná v perfektu 3

Pokročilý / C1-C2
 

Slovesa pomocná v préteritu 1

Začátečník / A1-A2
 

Slovesa pomocná v préteritu 2

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Slovesa pomocná v préteritu 3

Pokročilý / C1-C2
 

Slovesa pomocná v přítomném čase 1

Začátečník / A1-A2
 

Slovesa pomocná v přítomném čase 2

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Slovesa pomocná v přítomném čase 3

Pokročilý / C1-C2
 

Slovesa pravidelná (slabá) v préteritu 1

Začátečník / A1-A2
 

Slovesa pravidelná (slabá) v préteritu 2

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Slovesa pravidelná (slabá) v préteritu 3

Pokročilý / C1-C2
 

Slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou v přítomném čase 1

Začátečník / A1-A2
 

Slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou v přítomném čase 2

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou v přítomném čase 3

Pokročilý / C1-C2
 

Slovesa smíšená v perfektu 1

Začátečník / A1-A2
 

Slovesa smíšená v perfektu 2

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Slovesa smíšená v perfektu 3

Pokročilý / C1-C2
 

Slovesa smíšená v préteritu 1

Začátečník / A1-A2
 

Slovesa smíšená v préteritu 2

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Slovesa smíšená v préteritu 3

Pokročilý / C1-C2
 

Slovesa způsobová a sloveso wissen v préteritu 1

Začátečník / A1-A2
 

Slovesa způsobová a sloveso wissen v préteritu 2

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Slovesa způsobová a sloveso wissen v préteritu 3

Pokročilý / C1-C2
 

Slovesa způsobová a sloveso wissen v přítomném čase 1

Začátečník / A1-A2
 

Slovesa způsobová a sloveso wissen v přítomném čase 2

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Slovesa způsobová a sloveso wissen v přítomném čase 3

Pokročilý / C1-C2
 

Slovesa způsobová v perfektu 1

Začátečník / A1-A2
 

Slovesa způsobová v perfektu 2

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Slovesa způsobová v perfektu 3

Pokročilý / C1-C2
 

Slovesné předložkové vazby 1

Začátečník / A1-A2
 

Slovesné předložkové vazby 2

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Slovesné předložkové vazby 3

Pokročilý / C1-C2
 

Směrová příslovce 1

Začátečník / A1-A2
 

Směrová příslovce 2

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Směrová příslovce 3

Pokročilý / C1-C2
 

Stupňování přídavných jmen

Začátečník / A1-A2
 

Stupňování přídavných jmen

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Stupňování přídavných jmen - Superlativ

Pokročilý / C1-C2
 

Stupňování příslovcí 1

Začátečník / A1-A2
 

Stupňování příslovcí 2

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Stupňování příslovcí 3

Pokročilý / C1-C2
 

Tvoření množného čísla 1

Začátečník / A1-A2
 

Tvoření množného čísla 2

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Tvoření množného čísla 3

Pokročilý / C1-C2
 

Určování času 1

Začátečník / A1-A2
 

Určování času 2

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Určování času 3

Pokročilý / C1-C2
 

Užívání členu určitého a neurčitého 1

Začátečník / A1-A2
 

Užívání členu určitého a neurčitého 2

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Užívání členu určitého a neurčitého 3

Pokročilý / C1-C2
 

Vyjádření míry, množství 1

Začátečník / A1-A2
 

Vyjádření míry, množství 2

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Vyjádření míry, množství 3

Pokročilý / C1-C2
 

Zájmena neurčitá 1

Začátečník / A1-A2
 

Zájmena neurčitá 2

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Zájmena neurčitá 3

Pokročilý / C1-C2
 

Zájmena osobní

Začátečník / A1-A2
 

Zájmena osobní

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Zájmena osobní

Pokročilý / C1-C2
 

Zájmena přivlastňovací

Začátečník / A1-A2
 

Zájmena přivlastňovací

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Zájmena přivlastňovací

Pokročilý / C1-C2
 

Zájmena tázací 1

Začátečník / A1-A2
 

Zájmena tázací 2

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Zájmena tázací 3

Pokročilý / C1-C2
 

Zájmena ukazovací 1

Začátečník / A1-A2
 

Zájmena ukazovací 2

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Zájmena ukazovací 3

Pokročilý / C1-C2
 

Zájmenná příslovce 1

Začátečník / A1-A2
 

Zájmenná příslovce 2

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Zájmenná příslovce 3

Pokročilý / C1-C2
 

Zvratná slovesa v čase přítomném

Začátečník / A1-A2
 

Zvratná slovesa v čase přítomném

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Zvratná slovesa v čase přítomném

Pokročilý / C1-C2

Ruština (24 testů)

 

Antonyma

Začátečník / A1-A2
 

Antonyma

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Antonyma

Pokročilý / C1-C2
 

Rozdílné významy podobně znějících slov

Začátečník / A1-A2
 

Rozdílné významy podobně znějících slov

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Synonyma

Začátečník / A1-A2
 

Synonyma

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Synonyma

Pokročilý / C1-C2
 

Tvoření otázek

Začátečník / A1-A2
 

Tvoření otázek

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Vyjádření času – datum a letopočet

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Vyjádření času – datum a letopočet

Pokročilý / C1-C2
 

Vyjádření času – dny v týdnu

Začátečník / A1-A2
 

Vyjádření českého „být“

Začátečník / A1-A2
 

Vyjádření českého „být“

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Vyjádření českého „mít“

Začátečník / A1-A2
 

Vyjádření českého „mít“

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Vyjádření českého „rád“

Začátečník / A1-A2
 

Vyjádření českého „rád“

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Vyjádření přibližnosti

Začátečník / A1-A2
 

Vyjádření přibližnosti

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Vyjádření záporu

Začátečník / A1-A2
 

Vyjádření záporu

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Vyjádření záporu

Pokročilý / C1-C2

Španělština (100 testů)

 

Antonyma

Začátečník / A1-A2
 

Antonyma

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Antonyma

Pokročilý / C1-C2
 

Číslo podstatných jmen

Začátečník / A1-A2
 

Číslo podstatných jmen

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Číslo podstatných jmen

Pokročilý / C1-C2
 

Číslovky ostatní

Začátečník / A1-A2
 

Číslovky ostatní

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Číslovky ostatní

Pokročilý / C1-C2
 

Číslovky řadové

Začátečník / A1-A2
 

Číslovky řadové

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Číslovky řadové

Pokročilý / C1-C2
 

Číslovky základní

Začátečník / A1-A2
 

Číslovky základní

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Číslovky základní

Pokročilý / C1-C2
 

Člen určitý, neurčitý, bez členu

Začátečník / A1-A2
 

Dvojhlásky a trojhlásky

Začátečník / A1-A2
 

Dvojhlásky a trojhlásky

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Dvojhlásky a trojhlásky

Pokročilý / C1-C2
 

Množné číslo přídavných jmen

Začátečník / A1-A2
 

Množné číslo přídavných jmen

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Množné číslo přídavných jmen

Pokročilý / C1-C2
 

Nepravidelná slovesa I

Začátečník / A1-A2
 

Nepravidelná slovesa I

Začátečník / A1-A2
 

Nepravidelná slovesa I (přítomný čas)

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Nepravidelná slovesa I (přítomný čas)

Pokročilý / C1-C2
 

Nepravidelná slovesa II (minulý čas)

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Nepravidelná slovesa II (minulý čas)

Pokročilý / C1-C2
 

Neurčité tvary - gerundium

Začátečník / A1-A2
 

Neurčité tvary - gerundium

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Neurčité tvary - gerundium

Pokročilý / C1-C2
 

Neurčité tvary - infinitiv

Začátečník / A1-A2
 

Neurčité tvary - infinitiv

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Neurčité tvary - infinitiv

Pokročilý / C1-C2
 

Neurčité tvary - příčestí minulé

Začátečník / A1-A2
 

Neurčité tvary - příčestí minulé

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Neurčité tvary - příčestí minulé

Pokročilý / C1-C2
 

Neurčité tvary - spojky

Začátečník / A1-A2
 

Neurčité tvary - spojky

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Neurčité tvary - spojky

Pokročilý / C1-C2
 

Odvozování příponami

Začátečník / A1-A2
 

Odvozování příponami

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Odvozování příponami

Pokročilý / C1-C2
 

Odvozování slov předponami

Začátečník / A1-A2
 

Odvozování slov předponami

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Odvozování slov předponami

Pokročilý / C1-C2
 

Předložkové vazby

Začátečník / A1-A2
 

Předložkové vazby

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Předložkové vazby

Pokročilý / C1-C2
 

Předložkové výrazy

Začátečník / A1-A2
 

Předložkové výrazy

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Předložkové výrazy

Pokročilý / C1-C2
 

Předložky vlastní

Začátečník / A1-A2
 

Předložky vlastní

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Předložky vlastní

Pokročilý / C1-C2
 

Přídavná jména – stupňování, postavení ve větě

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Přízvuk

Začátečník / A1-A2
 

Přízvuk

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Přízvuk

Pokročilý / C1-C2
 

Rod podstatných jmen, dvojí rod, přechylování, názvy institucí a zkratek

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Rozkazovací způsob

Začátečník / A1-A2
 

Skládání slov

Začátečník / A1-A2
 

Skládání slov

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Skládání slov

Pokročilý / C1-C2
 

Slovesa - imperfektum a předminulý čas

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Slovesa – budoucí a předbudoucí čas

Začátečník / A1-A2
 

Synonyma

Začátečník / A1-A2
 

Synonyma

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Synonyma

Pokročilý / C1-C2
 

Užití sloves "ser", "estar", "hay"

Začátečník / A1-A2
 

Užití sloves "ser", "estar", "hay"

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Užití sloves "ser", "estar", "hay"

Pokročilý / C1-C2
 

Velká písmena

Začátečník / A1-A2
 

Velká písmena

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Velká písmena

Pokročilý / C1-C2
 

Vyjádření pádů

Začátečník / A1-A2
 

Zájmena neurčitá

Začátečník / A1-A2
 

Zájmena neurčitá

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Zájmena neurčitá

Pokročilý / C1-C2
 

Zájmena osobní

Začátečník / A1-A2
 

Zájmena osobní

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Zájmena osobní

Pokročilý / C1-C2
 

Zájmena přivlastňovací

Začátečník / A1-A2
 

Zájmena přivlastňovací

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Zájmena přivlastňovací

Pokročilý / C1-C2
 

Zájmena tázací

Začátečník / A1-A2
 

Zájmena tázací

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Zájmena tázací

Pokročilý / C1-C2
 

Zájmena ukazovací

Začátečník / A1-A2
 

Zájmena ukazovací

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Zájmena ukazovací

Pokročilý / C1-C2
 

Zájmena záporná

Začátečník / A1-A2
 

Zájmena záporná

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Zájmena záporná

Pokročilý / C1-C2
 

Zájmena zvratná

Začátečník / A1-A2
 

Zájmena zvratná

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Zájmena zvratná

Pokročilý / C1-C2
 

Zakončení přídavných jmen

Začátečník / A1-A2
 

Zakončení přídavných jmen

Mírně pokročilý / B1-B2
 

Zakončení přídavných jmen

Pokročilý / C1-C2

Online testy: Nedávno zhlédnuté , Nejoblíbenější , Nejnovější , Náhodné, Vyhledávání

Vyberte si seznam testů.