Jazykovétesty.cz ONLINE

Synonyma

Italština

Vyberte správné synonymum (a, b, c, včetně možnosti nic "-")

 1. correre: a) prendere, b) camminare, c) saltare: 
 2. grande: a) ampio, b) stretto, c) piccolo:
 3. momento: a) eternità, b) anno, c) attimo:
 4. familiare: a) parente, b) straniero, c) sconosciuto: 
 5. nuovo: a) antico, b) fresco, c) vecchio:
 6. simpatico: a) carino, b) antipatico, c) cattivo: 
 7. grasso: a) magro, b) snello, c) obeso:
 8. continuare: a) bloccare, b) fermare, c) smettere: 
 9. brutto: a) bello, b) orrendo, c) carino:
 10. piangere: a) lacrimare, b) ridere, c) sorridere: 
 11. calmo: a) nervoso, b) tranquillo, c) spaventato: 
 12. riposare: a) correre, b) rilassarsi, c) faticare: 
 13. pace: a) calma, b) guerra, c) lotta:
 14. riparare: a) rompere, b) rovinare, c) distruggere: 
 15. conoscere: a) ignorare, b) disconoscere, c) sapere: 

Podrobnosti

Přidáno:3.března 2009 22:39
Naposledy otevřeno:15.dubna 2024 23:57
Zobrazeno:5479-krát
Vyřešeno:58-krát
Obtížnost:Začátečník / A1-A2

Online testy: Nedávno zhlédnuté , Nejoblíbenější , Nejnovější , Náhodné, Vyhledávání

Vyberte si seznam testů.