Jazykovétesty.cz ONLINE

Seznam všech dostupných testů dle jazyků, obtížnosti a názvu.

  • Vyhledejte si test podle klíčových slov a/nebo úrovně, viz Hledat v testech.
  • Udělejte si zdarma všechny tři úrovně obtížnosti, jsou-li k dispozici.
  • Okamžitá online kontrola testu stojí jen 10 Kč SMSku.
  • Jak to funguje?

Italština (19 testů)

 

Časování pravidelných sloves I. třídy (-ARE) 1

Začátečník / A1-A2
Doplňte 1. osobu čísla jednotného od následujících infinitivů.
 

Časování pravidelných sloves I. třídy (-ARE) 2

Začátečník / A1-A2
Doplňte 3. os. č. jednotného a 3. os. č. množného od následujících infinitivů.
 

Časování pravidelných sloves I. třídy (-ARE) 3

Začátečník / A1-A2
Doplňte tvar infinitivu, ze kterého byl vytvořen uvedený tvar.
 

Člen určitý 1

Začátečník / A1-A2
Vyberte správný tvar určitého členu (il, la, lo, l') k následujícím podstatným jménům.
 

Člen určitý 2

Začátečník / A1-A2
Vyberte správný tvar určitého členu (il, la, lo, l') k následujícím podstatným jménům.
 

Člen určitý 3

Začátečník / A1-A2
Vyberte správný tvar určitého členu (il, la, lo, l') k následujícím podstatným jménům.
 

Fonologie

Mírně pokročilý / B1-B2
Doplňte samohlásky dle definice.
 

Množné číslo podstatných jmen 1

Začátečník / A1-A2
Převeďte podstatná jména do množného čísla včetně členů.
 

Množné číslo podstatných jmen 2

Začátečník / A1-A2
Převeďte podstatná jména do množného čísla včetně členů.
 

Množné číslo podstatných jmen 3

Začátečník / A1-A2
Převeďte podstatná jména do množného čísla včetně členů.
 

Osobní zájmena

Začátečník / A1-A2
Doplňte správný tvar osobního zájmena v následujících větách.
 

Přivlastňovací zájmena

Začátečník / A1-A2
Doplňte správný tvar přivlastňovacího zájmena v následujících větách.
 

Řadové číslovky

Začátečník / A1-A2
Doplňte správný tvar v mužském rodě.
 

Synonyma

Začátečník / A1-A2
Vyberte správné synonymum (a, b, c, včetně možnosti nic "-")
 

Synonyma

Mírně pokročilý / B1-B2
Vyberte správné synonymum (a, b, c, včetně možnosti nic "-")
 

Synonyma

Pokročilý / C1-C2
Vyberte správné synonymum (a, b, c, včetně možnosti ---).
 

Ukazovací zájmeno QUESTO

Začátečník / A1-A2
Vyberte do věty správný tvar.
 

Užívání členů - mužský rod

Začátečník / A1-A2
Doplňte vhodné členy (il, lo, l’) mužského rodu, pozor na zkracování členů a apostrof
 

Užívání členů - určité a neurčité

Mírně pokročilý / B1-B2
Doplňte určité a neurčité členy, pozor na zkracování členů a apostrof (např. L’)

Online testy: Nedávno zhlédnuté , Nejoblíbenější , Nejnovější , Náhodné, Vyhledávání

Vyberte si seznam testů.