Jazykovétesty.cz ONLINE

Zájmena tázací 1

Němčina

Vyberte správnou variantu.

 1. Bei wohnst du?
 2. Mit spricht die Frau?
 3. Auf warten die Kinder?
 4. An denkt sie oft?
 5. Nach fragt die Frau?
 6. Von hast du die Adresse?
 7. Hinter sitzt Carola?
 8. Neben setzt du dich?
 9. Für interessiert er sich?
 10. Zu gehen wir am Sonntag?
 11. Gegen hat er gespielt?
 12. Um sollen wir uns kümmern?
 13. Über unterhalten Sie sich?
 14. Vor hast du Angst?
 15. Ohne will er nicht kommen?

Podrobnosti

Přidáno:21.října 2011 19:47
Naposledy otevřeno:16.července 2024 14:33
Zobrazeno:4986-krát
Vyřešeno:17-krát
Obtížnost:Začátečník / A1-A2

Online testy: Nedávno zhlédnuté , Nejoblíbenější , Nejnovější , Náhodné, Vyhledávání

Vyberte si seznam testů.