Jazykovétesty.cz ONLINE

Zájmena – obecný test

Čeština

Vyberte správnou možnost.

 1. Zájmena a) zastupují PJ nebo Př. J., b) jsou neohebná, c) označují přímo osoby, věci, vlastnosti, d) neskloňují se: 
 2. U Zájmen určujeme a) rod, pád, vzor, vid b) rod, číslo, pád, vzor, c) pád, číslo, rod, vzor, druh, d) pád, číslo, čas, vzor: 
 3. Do druhů zájmen nepatří a) neurčitá, b) záporná, c) základní, d) ukazovací: 
 4. Všechen je a) zájmeno, b) číslovka, c) příslovce, d) přídavné jméno jmenné: 
 5. Zájmeno JÁ ve 3., 6. pádě a) mě, mne, b) mi, mně c) mně, mě, d) mi, mne: 
 6. Vyber správnou možnost a) dám to vaši dceři, b) dám to vaší dceři, c) pomáháme si ukaz. zájmeny, d) záleží na životnosti: 
 7. U tvarů přivlastňovacích zájmen je nutno rozlišovat a) rod, vzor, b) rod, číslo, c) pád, vzor, d) nic: 
 8. Jaká je správná možnost u zájmena ONA? a) na jejich vlasech, b) na jejích vlasech, c) na jích vlasech, d) jíchž vlasech: 
 9. Vyber správnou možnost a) má sebou syna, b) má s sebou syna, c) má se sebou syna: 
 10. Úctu v dopise vyjadřujeme pomocí a) velkých písmen, b) důrazu, např. vykřičníku za oslovením, c) uvozovkami, d) tučným písmem: 
 11. Ve 4. pádě zájmeno ON a) ho, jej, b) naň, proň, c) je, jež, d) ho, jež:
 12. Zájmeno jeho,jejich a) má vlastní skloňování, b) nelze skloňovat, c) skloňují se jako přivlastňovací Př. J., d) skloňují se jako Př. J. tvrdé: 
 13. Zájmeno sám v množném čísle a) sami, b) podle skloňování přivlastňovacích zájmen, c) sami, samy, sama, d) samotní: 
 14. Zájmena mohou být a) bezrodá, rodová, b) určitá, neurčitá c) mnohočetná, d) bez vzoru: 
 15. Shodné skloňování s Př. J. mají a) zájmena rodová, b) zájmena bezrodá, c) žádná zájmena, d) neurčitá zájmena: 

Podrobnosti

Přidáno:31.ledna 2009 22:12
Naposledy otevřeno:21.října 2020 4:31
Zobrazeno:12636-krát
Vyřešeno:350-krát
Obtížnost:Mírně pokročilý / B1-B2

Online testy: Nedávno zhlédnuté , Nejoblíbenější , Nejnovější , Náhodné, Vyhledávání

Vyberte si seznam testů.