Jazykovétesty.cz ONLINE

Příslovce – obecný test

Čeština

Vyberte správnou možnost.

 1. Příslovce vyjadřují a) bližší okolnosti vlastností a dějů, b) bližší okolnosti osob, věcí, c) jsou závislá na PJ: 
 2. Ve větě plní funkci zpravidla a) předmětu b) přívlastku shodného, c) příslovečného určení: 
 3. Stejně jako u Př. J. můžeme příslovce a) skloňovat, b) postupně rozvíjet, c) stupňovat: 
 4. Rozlišujeme příslovce a) místa, času, způsobu, b) příčiny, míry, c) nedělíme je, d) sklonné a nesklonné:
 5. Příslovečné spřežky a) tvary s předložkovou vazbou, b) spojení předložky s PJ, Př. J., zájmenem, příslovcem c) více slovné spojení příslovce a slovesa: 
 6. 2. stupeň od BRZY a) brzičko, b) brzo, c) dříve, d) předtím: 
 7. 2. Stupeň od SNÁZ a) snáze, b) snadněji, c) snazší, d) snazšeji:
 8. Věta: Pokaždé se ohlédnu, má význam a) ohlédne se po všech ženách , b) vždy, c)vžy se ohlédnu až po, tedy pozdě: 
 9. Význam příslovcí můžeme zesilovat nebo zeslabovat pomocí a) zájmen, b) přídavných jmen, c) příslovcí: 
 10. Co není příslovce příčiny a) schválně, b) proto, c) takto, d) navzdory: 
 11. Může být vyjádřen i jako př. cesta pěšky a) předmět b) přívlastek neshodný, c) přívlastek shodný, d) přísudek: 
 12. Příslovce tvoříme a) z Př. J. příponami, b) ustrnutím tvaru PJ, c) skloňováním, d) přidáním slova zesilujícího význam: 
 13. Je-li rozdíl mezi předložkovým pádem a příslovcem málo zřetelný př. z-blízka a) píšeme dohromady, b) píšeme zvlášť, c) můžeme psát dohromady i zvlášť, d) chyták, píše se zblíska: 
 14. 2. Stupeň od MNOHO a) není, b) je to zájmeno c) víc, d) nejvíc: 
 15. Jmenují se podle a) lat. Adverbia – přidávání ke slovesu, b) přidávání ke slovu, c) ani jedna z možností, d) příslovečných spřežek (předložka + PJ): 

Podrobnosti

Přidáno:31.ledna 2009 22:21
Naposledy otevřeno:16.dubna 2024 0:04
Zobrazeno:13140-krát
Vyřešeno:362-krát
Obtížnost:Mírně pokročilý / B1-B2

Online testy: Nedávno zhlédnuté , Nejoblíbenější , Nejnovější , Náhodné, Vyhledávání

Vyberte si seznam testů.