Jazykovétesty.cz ONLINE

Spojky – obecný test

Čeština

Vyberte správnou možnost.

 1. Spojky vyjadřují a) vyjadřují vzájemný vztah mezi větami nebo větnými členy, b) vztah jmen k jiným větným členům, c) jsou plnovýznamová, d) nejsou větným členem:
 2. Podle formy rozlišujeme spojky a) jednoslovné a víceslovné, b) jednoslovné, dvojité, víceslovné, c) nerozlišujeme, d) plnovýznamové a neplnovýznamové: 
 3. Podle obsahu rozlišujeme spojky a) původní, nepůvodní, b) souřadicí, podřadicí, c) ani jedna z možností, d) dokonavá a nedokonavá: 
 4. Před spojkami spojujícími věty nebo větné členy a) píšeme zpravidla čárku, b) nepíšeme čárku, c) píšeme jen ve vztahu slučovacím, d) záleží na pádu: 
 5. Spojka souřadicí – stupňovací není a) ba i b) dokonce, c) nejen – ale, d) neboť: 
 6. Spojka souřadicí – vylučovací není a) nebo, b) anebo, c) avšak, d) buď – nebo: 
 7. Podřadicí spojky a) spojují vedlejší větu s větou řídící, b) spojují slova podřazená a nadřazená, c) patří do nich důvodové a důsledkové spojky, d) jsou samostatnými větnými členy: 
 8. Spojka podřadicí – účelová je a) takže, b) tím – že, c) tak – že, d) aby: 
 9. Spojka KDYŽ a) podmínková, b) příslovce, c) časová, d) částice:
 10. Spojka podřadicí – zřetelová a) leda, b) ačkoliv, c) z hlediska, d) pokud se týká:
 11. Parataktické a hypotaktické znamená a) souřadicí a podřadicí, b) slovní a větné, c) plnovýznamové a neplnovýznamové, d)není to češtinářský výraz: 
 12. Psaní čárky před spojkou A a) nejsou-li věty v poměru slučovacím, b) jsou-li věty v poměru slučovacím, c) nikde se nepíše, d) ve spojení a proto, a přece, a tedy:
 13. Sběhli se staří, mladí, děti a) několikanásobný přísudek, b) spojení bezespojkové, c) postupně rozvíjející přívlastek, d) ani jedna z možností: 
 14. Spojky a) jsou 7. slovním druhem v pořadí, b) jsou větným členem, c) jsou 8. slovním druhem v pořadí, d) jsou 9. slovním druhem: 
 15. Vedlejší věta uvozená spojkou a) věta spojková, b) každá vedlejší věta, c) vždy s čárkou před spojkou: 

Podrobnosti

Přidáno:31.ledna 2009 22:26
Naposledy otevřeno:21.dubna 2021 13:59
Zobrazeno:12278-krát
Vyřešeno:221-krát
Obtížnost:Mírně pokročilý / B1-B2

Online testy: Nedávno zhlédnuté , Nejoblíbenější , Nejnovější , Náhodné, Vyhledávání

Vyberte si seznam testů.