Jazykovétesty.cz ONLINE

Podstatná jména – obecný test

Čeština

Vyberte správnou možnost

 1. Druhy podstatných jmen a) konkrétní, abstraktní, b) neutrální, konkrétní, c) abstraktní, určitá, d) určitá, neurčitá: 
 2. U PJ určujeme a) rod, pád, vzor, b) rod, číslo, pád, vzor, c) pád, číslo, vid, d) pád, číslo, čas, vzor: 
 3. Pomnožná PJ a) mají pouze tvary množného čísla, ale mohou označovat i jednu věc, b) mají tvar jednotného čísla, ale označují více věcí téhož druhu, c) označují množství, d) neexistují: 
 4. V českém jazyce máme 7 pádů, jak se tomuto jevu říká a) stupňování, b) skloňování, c) časování, d) postupné rozvíjení: 
 5. Jen u rodu mužského určujeme a) vzor, b) číslo, c) vzor, číslo, d) životnost: 
 6. PJ zakončená OV_ se píší s koncovkou př. Mluvil k/o a) Františkovy, b) Františkovi, c) záleží na vzoru, d) záleží na pádu: 
 7. Podstatná jména zakončená na -ec se píší v 5. pádě př. pan Němec a) pane Němec, b) pane Němče, c) pan Němec, d) pane Němci: 
 8. Jaká je správná možnost? a) Stůl se čtyřmi nohami, b) Stůl se čtyřmi nohama, c) Stůl se čtyřma nohama, d) Stůl se čtyřma nohami: 
 9. Dítě se skloňuje podle vzoru kuře, ale v množném čísle podle vzoru a) růže, b) žena, c) kost, d) kuře: 
 10. Jméno Tolstoj se skloňuje podle vzoru mladý, 2. pád a) Tolstoje, b) Tolstoja, c) Tolstého, d) Tolstýho: 
 11. Vyber nesklonné podstatné jméno – 2 možnosti a) Haiti, b) Irsko, c) Peru, d) Anglie:
 12. Správný 2. pád jednotné čísla od slova idea a) idey, ideje, b) idei, ideji, c) ideí, idejí, d) idee: 
 13. 5. pád množného číslo vzor soudce a) soudcové, b) soudci, c) soudcové, soudci, d) soude: 
 14. 6. pád od slova den – vyber nejpřesnější odpověď a) dnu, b) dni, dne, dnu c) dnu, dni, d) dne: 
 15. Co je skloňování a) ohýbání slov pomocí pádů, b) slova v různých časech, c) slova podle vzorů, d) změna slov pomocí předpon: 

Podrobnosti

Přidáno:17.ledna 2009 20:33
Naposledy otevřeno:16.dubna 2024 0:46
Zobrazeno:19086-krát
Vyřešeno:811-krát
Obtížnost:Mírně pokročilý / B1-B2

Online testy: Nedávno zhlédnuté , Nejoblíbenější , Nejnovější , Náhodné, Vyhledávání

Vyberte si seznam testů.