Jazykovétesty.cz ONLINE

As if, as though, when I, if I were, I wish (subjunctive)

Angličtina

Subjunctive: Multiple choice, choose the correct answer.

1. I wish I: the answer to that question. a) know, b) knew, c) will know, d) have known

2. If I: taller I would be a policeman. a) was, b) were, c) am, d) would be

3. God: the Queen! a) saves, b) save, c) will save, d) would save

4. I wish she: playing that guitar! a) stops, b) will stop, c) stop, d) stopped

5. He behaves as though he: the place! a) owns, b) will stop, c) owned, d) would own

6. If I: in his shoes I wouldn´t do it. a) am, b) were, c) would be, d) should be

7. I wish I: speak Japanese. a) could, b) can, c) would be able, d) would can

8. What would you do if you: the president? a) was, b) were, c) be, d) would be

9. If I were you I: do it! a) didn´t, b) wouldn´t, c) don´t, d) shan´t

10. I : I had my credit card here with me! a) wish, b) wished, c) could wish, d) should wish

11. If I: I would tell you. a) knew, b) know, c) would know, d) had known

12. She: you the truth tonight. a) can say, b) may tell to, c) may say, d) may tell

13. God: you, my boy! a) blesses, b) bless, c) would bless, d) should bless

14. When you: good I´ll give you a sweet. a) be, b) is, c) would be, d) are

15. I wish she: me the truth! a) tell, b) told, c) tells, d) will tell

Podrobnosti

Přidáno:20.dubna 2009 22:25
Naposledy otevřeno:16.července 2024 15:04
Zobrazeno:6714-krát
Vyřešeno:120-krát
Obtížnost:Mírně pokročilý / B1-B2

Online testy: Nedávno zhlédnuté , Nejoblíbenější , Nejnovější , Náhodné, Vyhledávání

Vyberte si seznam testů.