Jazykovétesty.cz ONLINE

Seznam všech dostupných testů dle jazyků, obtížnosti a názvu.

  • Vyhledejte si test podle klíčových slov a/nebo úrovně, viz Hledat v testech.
  • Udělejte si zdarma všechny tři úrovně obtížnosti, jsou-li k dispozici.
  • Okamžitá online kontrola testu stojí jen 10 Kč SMSku.
  • Jak to funguje?

Angličtina (125 testů)

 

A Little – A Few

Mírně pokročilý / B1-B2
Multiple-choice test: choose the correct answer.
 

Adjective or Adverb 1

Mírně pokročilý / B1-B2
Multiple-choice test: choose the correct answer.
 

Adjective or Adverb 2

Mírně pokročilý / B1-B2
Multiple-choice test: choose the correct answer.
 

And - But - Or

Mírně pokročilý / B1-B2
Multiple-choice test: choose the correct answer.
 

Antonyma 1 - slovesa / Antonyms 1 - verbs

Pokročilý / C1-C2
Doplňte do mezer vhodné sloveso opačného významu. / Put an antonym (verb) in each blank.
 

Antonyma 2 - slovesa / Antonyms 2 - verbs

Pokročilý / C1-C2
Doplňte do mezer vhodné sloveso opačného významu. / Put an antonym (verb) in each blank.
 

Antonyma 3 – Přídavná jména / Antonyms 3 - Adjectives

Pokročilý / C1-C2
Doplňte do mezer vhodné přídavné jméno opačného významu. / Put an antonym (adjective) in each blank.
 

Antonyma 4 – Přídavná jména / Antonyms 4 - Adjectives

Pokročilý / C1-C2
Doplňte do mezer vhodné přídavné jméno opačného významu. / Put an antonym (adjective) in each blank.
 

As if, as though, when I, if I were, I wish (subjunctive)

Mírně pokročilý / B1-B2
Subjunctive: Multiple choice, choose the correct answer.
 

Člen určitý

Začátečník / A1-A2
Kde je to nutné, doplňte člen.
 

Členy určité a neurčité: situační použití

Mírně pokročilý / B1-B2
Doplňte členy v běžných situacích, máte na výběr a/an/the.
 

Členy určité: místní názvy

Mírně pokročilý / B1-B2
Doplňte členy u místních názvů, máte na výběr pouze člen určitý (the) nebo nic (---).
 

Do – Make 1

Mírně pokročilý / B1-B2
Multiple-choice test: choose the correct answer.
 

Do – Make 2

Mírně pokročilý / B1-B2
Multiple-choice test: choose the correct answer.
 

Frázová slovesa 1 (up) / Phrasal verbs 1 (up)

Pokročilý / C1-C2
Doplňte každou větu správným tvarem některého ze sloves. / Complete each sentence using the correct form of the verb given.
 

Frázová slovesa 2 (up) / Phrasal verbs 2 (up)

Pokročilý / C1-C2
Doplňte správné sloveso (speak, back, catch, come, beat, sum, blow, brush, call, clear, go, dress, get, mix, stay). / Fill in the correct verb (speak, back, catch, come, beat, sum, blow, brush, call, clear, go, dress, get, mix, stay).
 

Gerundium / Gerund

Mírně pokročilý / B1-B2
Gerund or infinitive? Prepositions? Multiple-choice test: choose the correct amswer.
 

Minulý čas prostý

Začátečník / A1-A2
Doplňte k infinitivům tvar minulého času prostého.
 

Minulý čas prostý a průběhový

Začátečník / A1-A2
Doplňte správný tvar slovesa.
 

Modální slovesa

Začátečník / A1-A2
Vyberte správný tvar modálních sloves v následujících větách.
 

Modální slovesa

Mírně pokročilý / B1-B2
Choose the correct form of verbs in the following sentences.
 

Modální slovesa

Pokročilý / C1-C2
Fill in the gap in the following sentences.
 

Much - Many

Mírně pokročilý / B1-B2
Multiple-choice test: choose the correct answer.
 

Nepravidelná podstatná jména 1

Začátečník / A1-A2
Doplňte správné tvary množného čísla podstatných jmen.
 

Nepravidelná podstatná jména 2

Mírně pokročilý / B1-B2
Doplňte správné tvary množného čísla podstatných jmen.
 

Nepravidelná podstatná jména 3

Pokročilý / C1-C2
Doplňte správné tvary množného čísla podstatných jmen.
 

Nepravidelná slovesa 1

Začátečník / A1-A2
Doplňte k infinitivům tvar minulého času a příčestí trpného.
 

Nepravidelná slovesa 1

Mírně pokročilý / B1-B2
Doplňte k infinitivům tvar minulého času a příčestí trpného.
 

Nepravidelná slovesa 1

Pokročilý / C1-C2
Doplňte k infinitivům tvar minulého času a příčestí trpného.
 

Nepravidelná slovesa 2

Začátečník / A1-A2
Doplňte k infinitivům tvar minulého času a příčestí trpného.
 

Nepravidelná slovesa 2

Mírně pokročilý / B1-B2
Doplňte k infinitivům tvar minulého času a příčestí trpného.
 

Nepravidelná slovesa 2

Pokročilý / C1-C2
Doplňte k infinitivům tvar minulého času a příčestí trpného.
 

Nepravidelná slovesa 3

Začátečník / A1-A2
Doplňte k infinitivům tvar minulého času a příčestí trpného.
 

Nepravidelná slovesa 3

Mírně pokročilý / B1-B2
Doplňte k infinitivům tvar minulého času a příčestí trpného.
 

Nepravidelná slovesa 3

Pokročilý / C1-C2
Doplňte k infinitivům tvar minulého času a příčestí trpného.
 

Obecný opakovací gramatický test 1

Začátečník / A1-A2
Zvládnete-li tento test dobře, jste na úrovni Začátečník. Vyberte jednu možnost.
 

Obecný opakovací gramatický test 1

Mírně pokročilý / B1-B2
Zvládnete-li tento test dobře, jste na úrovni Mírně pokročilý. Vyberte jednu možnost.
 

Obecný opakovací gramatický test 1

Pokročilý / C1-C2
Zvládnete-li tento test dobře, jste na úrovni Pokročilý. Vyberte jednu možnost.
 

Obecný opakovací gramatický test 2

Začátečník / A1-A2
Zvládnete-li tento test dobře, jste na úrovni Začátečník. Vyberte jednu možnost.
 

Obecný opakovací gramatický test 2

Mírně pokročilý / B1-B2
Zvládnete-li tento test dobře, jste na úrovni Mírně pokročilý. Vyberte jednu možnost.
 

Obecný opakovací gramatický test 2

Pokročilý / C1-C2
Zvládnete-li tento test dobře, jste na úrovni Pokročilý.
 

Odvozování příslovcí od přídavných jmen

Začátečník / A1-A2
Doplňte správný tvar příslovcí.
 

Odvozování příslovcí od přídavných jmen

Mírně pokročilý / B1-B2
Fill in the correct form of following words: deep, fast, hard (2x), direct, high (2x), ill, little, late (2x), straight, near (2x), low.
 

Odvozování příslovcí od přídavných jmen

Pokročilý / C1-C2
Form adverbs by means of suffixes -wards, -wise, -ways and match them with meaning in Czech: side, after, for, east, clock, back, home, out, cross, like, no, other, west, down, long.
 

Past simple and Past continuous

Mírně pokročilý / B1-B2
A dialogue: complete the sentence with a correct form of the verb in the brackets. Use short forms where possible.
 

Porovnávání

Začátečník / A1-A2
Doplňte věty.
 

Předložkové vazby (in) / Phrases with "in"

Pokročilý / C1-C2
Doplňte do mezer vhodnou frázi z nabídky. / Complete each sentence with one of the phrases from the list below.
 

Předložkové vazby (in) / Phrases with "in"

Pokročilý / C1-C2
Doplňte vhodný výraz. / Complete each sentence to create a correct phrase.
 

Předložkové vazby (on) / Phrases with "on"

Pokročilý / C1-C2
Doplňte do mezer vhodnou frázi z nabídky. / Complete each sentence with one of the phrases from the list below.
 

Předložkové vazby (on) / Phrases with "on"

Pokročilý / C1-C2
Doplňte vhodný výraz. / Complete each sentence to create a correct phrase.
 

Předložky - procvičování

Začátečník / A1-A2
Vyberte správnou předložku.
 

Předložky - procvičování

Mírně pokročilý / B1-B2
Fill in the correct preposition.
 

Předložky - procvičování

Pokročilý / C1-C2
Fill in the correct preposition.
 

Předložky časové

Začátečník / A1-A2
Doplňte předložky: in, on, at.
 

Předložky časové

Mírně pokročilý / B1-B2
Fill in prepositions: ago, before, past, after, till, since, for.
 

Předložky časové

Pokročilý / C1-C2
Fill in the suitable preposition.
 

Předložky místa 1 / Prepositions of place 1 (In-At-On)

Mírně pokročilý / B1-B2
Multiple-choice test: choose the correct answer.
 

Předložky místa 2 / Prepositions of place 2 (In-At-On-Along-Inside)

Mírně pokročilý / B1-B2
Multiple Choice: choose the correct answer.
 

Předložky místní

Začátečník / A1-A2
Doplňte předložky: above, across, along, at, behind, from, in, near, next, on, over, to, through, towards, under.
 

Předložky místní

Mírně pokročilý / B1-B2
Fill in the suitable preposition.
 

Předložky místní

Pokročilý / C1-C2
Fill in the suitable preposition.
 

Předložky příčinné a další

Začátečník / A1-A2
Vyberte správnou předložku.
 

Předložky příčinné a další

Mírně pokročilý / B1-B2
Fill in prepositions: about, among, at, between, by, despite, except, for, from, like, of, regarding, to, with, without.
 

Předložky příčinné a další

Pokročilý / C1-C2
Fill in the suitable preposition.
 

Předminulý čas

Mírně pokročilý / B1-B2
Doplňte věty podle situace.
 

Předpřítomný čas

Začátečník / A1-A2
Doplňte v souvislém textu předpřítomný čas.
 

Předpřítomný čas

Mírně pokročilý / B1-B2
Doplňte správný tvar slovesa.
 

Přídavná jména a příslovce v kontextu

Pokročilý / C1-C2
Vyberte do věty správný tvar přídavného jména nebo příslovce. / Choose the correct form of the adjective or adverb to complete the sentence.
 

Přítomný čas prostý

Začátečník / A1-A2
Doplňte k infinitivům tvar třetí osoby přítomného času prostého.
 

Přítomný čas prostý a průběhový

Mírně pokročilý / B1-B2
Doplňte správný tvar slovesa.
 

Rozdíly britské a americké angličtiny

Začátečník / A1-A2
Doplňte britský ekvivalent.
 

Short answers with “be, have, etc.”

Mírně pokročilý / B1-B2
Complete the sentence to create a correct phrase. Use short forms where possible.
 

Slovesné časy v textu: Building Your House

Pokročilý / C1-C2
Opakování slovesných časů v souvislém textu; vyberte jednu ze tří možností.
 

Slovesné časy v textu: Graffiti - nothing new

Mírně pokročilý / B1-B2
Opakování slovesných časů v souvislém textu; vyberte jednu ze tří možností.
 

So - Because

Mírně pokročilý / B1-B2
Multiple-choice test: choose the correct answer.
 

Some or Any?

Mírně pokročilý / B1-B2
Multiple-choice test: choose the correct answer.
 

Spojky - procvičování

Začátečník / A1-A2
Vyberte správnou spojku do následujících vět.
 

Spojky - procvičování

Mírně pokročilý / B1-B2
Fill in the correct preposition: and, after (2x), as soon as, because, before, but, if (2x), or, than (2x), that, when, while.
 

Spojky - procvičování

Pokročilý / C1-C2
Fill in the correct preposition.
 

Stupňování

Začátečník / A1-A2
Doplňte věty. Použijte druhý stupeň přídavného jména
 

Stupňování - superlativ

Mírně pokročilý / B1-B2
Popis: doplňte nebo přeložte věty
 

Stupňování příslovcí

Začátečník / A1-A2
Doplňte vynechaný tvar příslovcí.
 

Stupňování příslovcí

Mírně pokročilý / B1-B2
Fill in adverbs: faster, nearer, later, lower, more slowly, higher, sooner, fastest, nearest, most slowly, more exactly, highest, deeper, latest, more correctly.
 

Stupňování příslovcí

Pokročilý / C1-C2
Fill in the correct forms of adjectives and adverbs.
 

Tázací dovětky / Question Tags 1

Mírně pokročilý / B1-B2
Multiple-choice test: choose the correct answer.
 

Tázací dovětky / Question Tags 2

Mírně pokročilý / B1-B2
Multiple-choice test: choose the correct answer.
 

Tázací dovětky / Question Tags 3

Mírně pokročilý / B1-B2
Multiple-choice test: choose the correct answer.
 

Tvoření množného čísla

Začátečník / A1-A2
Doplňte nebo vyberte správné pravidelné a nepravidelné množné číslo
 

Tvoření slov: Agatha Christie - Queen of Crime

Pokročilý / C1-C2
Upravte slova v závorce na tvar vhodný do kontextu.
 

Ustálená předložková spojení – přídavná jména 1 / Prepositional phrases – Adjectives 1

Pokročilý / C1-C2
Doplňte do každé skupiny správnou předložku (of, to, on, for, at). / Complete each group with the correct preposition (of, to, on, for, at).
 

Ustálená předložková spojení – přídavná jména 2 / Prepositional phrases – Adjectives 2

Pokročilý / C1-C2
Doplňte do každé věty správnou předložku (at, to, on, for, of). / Complete each sentence with the correct preposition (at, to, on, for, of).
 

Ustálená předložková spojení – přídavná jména 3 / Prepositional phrases – Adjectives 3

Pokročilý / C1-C2
Doplňte do každé věty správnou předložku (at, from, to, with, on, for, of). / Complete each sentence with the correct preposition (at, from, to, with, on, for, of).
 

Ustálená předložková spojení – přídavná jména 4 / Prepositional phrases – Adjectives 4

Pokročilý / C1-C2
Doplňte do každé skupiny správnou předložku (to, on, for, at, from, of, with). / Complete each group with the correct preposition (to, on, for, at, from, of, with).
 

Ustálená předložková spojení – slovesa 1 / Prepositional phrases – Verbs 1

Pokročilý / C1-C2
Doplňte do každé věty správnou předložku (from, on). / Complete each sentence with the correct preposition (from, on).
 

Ustálená předložková spojení – slovesa 2 / Prepositional phrases – Verbs 2

Pokročilý / C1-C2
Doplňte do každé skupiny správnou předložku (to, on, for, at, from). / Complete each group with the correct preposition (to, on, for, at, from).
 

Ustálená předložková spojení – slovesa 3 / Prepositional phrases – Verbs 3

Pokročilý / C1-C2
Doplňte do každé věty správnou předložku (of, for, in, to). / Complete each sentence with the correct preposition (of, for, in, to).
 

Ustálená předložková spojení – slovesa 4 / Prepositional phrases – Verbs 4

Pokročilý / C1-C2
Doplňte do každé skupiny správnou předložku (to, for, of, in). / Complete each group with the correct preposition (to, for, of, in).
 

Ustálená předložková spojení – slovesa+podst. jm. 1 / Prep. phrases – Verb+noun+prep. 1

Pokročilý / C1-C2
Doplňte do každé věty správnou předložku (with, of, on, to, from). / Complete each sentence with the correct preposition (with,of, on, to, from).
 

Ustálená předložková spojení – slovesa+podst. jm. 2 / Prep. phrases – Verb+noun+prep. 2

Pokročilý / C1-C2
Doplňte do každé věty správnou předložku (for, with, from, in, at, off). / Complete each sentence with the correct preposition (for, with, from, in, at, off).
 

Ustálená předložková spojení – slovesa+podst. jm. 3 / Prep. phrases – Verb+noun+prep. 3

Pokročilý / C1-C2
Doplňte do každé věty správnou předložku (with, of,off, on, to,for, from, in). / Complete each sentence with the correct preposition (with,of,off, on, to, for, from, in).
 

Užívání slovesných časů

Začátečník / A1-A2
Slovesa v závorkách užijte ve správném čase (přítomný prostý, přítomý průběhový, předpřítomný prostý, minulý prostý).
 

Užívání slovesných časů

Mírně pokročilý / B1-B2
Use the verbs in the correct forms (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous).
 

Užívání slovesných tvarů

Pokročilý / C1-C2
Use the werbs in the correct forms (Past Continuous, Past Perfect Simple, Past Perfect Continuous, Future Simple, Future Continuous, Future Perfect Simple, Future Perfect Continuous).
 

Velký rozřaďovací test (Placement test) úrovní Beginner až Elementary varianta A

Začátečník / A1-A2
Tento test ve dvou variantách (A, B) prověří úroveň vašich jazykových znalostí v 80 úlohách. Zapište písmeno jediné správné možnosti. Při úspěšnosti nad 80% patříte do vyšší uvedené úrovně. Vyzkoušejte pak také i druhou variantu tohoto testu.
 

Velký rozřaďovací test (Placement test) úrovní Beginner až Elementary varianta B

Začátečník / A1-A2
Tento test ve dvou variantách (A, B) prověří úroveň vašich jazykových znalostí v 80 úlohách. Zapište písmeno jediné správné možnosti. Při úspěšnosti nad 80% patříte do vyšší uvedené úrovně. Vyzkoušejte pak také i druhou variantu tohoto testu.
 

Velký rozřaďovací test (Placement test) úrovní Elementary až Pre-Intermediate varianta A

Mírně pokročilý / B1-B2
Tento test ve dvou variantách (A, B) prověří úroveň vašich jazykových znalostí v 80 úlohách. Zapište písmeno jediné správné možnosti. Při úspěšnosti nad 80% patříte do vyšší uvedené úrovně. Vyzkoušejte pak také i druhou variantu tohoto testu.
 

Velký rozřaďovací test (Placement test) úrovní Elementary až Pre-Intermediate varianta B

Mírně pokročilý / B1-B2
Tento test ve dvou variantách (A, B) prověří úroveň vašich jazykových znalostí v 80 úlohách. Zapište písmeno jediné správné možnosti. Při úspěšnosti nad 80% patříte do vyšší uvedené úrovně. Vyzkoušejte pak také i druhou variantu tohoto testu.
 

Velký rozřaďovací test (Placement test) úrovní Elementary až Pre-Intermediate varianta B

Mírně pokročilý / B1-B2
Tento test ve dvou variantách (A, B) prověří úroveň vašich jazykových znalostí v 80 úlohách. Zapište písmeno jediné správné možnosti. Při úspěšnosti nad 80% patříte do vyšší uvedené úrovně. Vyzkoušejte pak také i druhou variantu tohoto testu.
 

Velký rozřaďovací test (Placement test) úrovní Pre-Intermediate až Intermediate varianta A

Mírně pokročilý / B1-B2
Tento test ve dvou variantách (A, B) prověří úroveň vašich jazykových znalostí v 80 úlohách. Zapište písmeno jediné správné možnosti. Při úspěšnosti nad 80% patříte do vyšší uvedené úrovně. Vyzkoušejte pak také i druhou variantu tohoto testu.
 

Vyjadřování času 1

Začátečník / A1-A2
Doplňte předložky s časovými výrazy.
 

Vyjadřování času 2

Začátečník / A1-A2
Doplňte předložky s časovými výrazy.
 

Vyjadřování času 3

Začátečník / A1-A2
Doplňte předložky s časovými výrazy.
 

Vyjadřování množství

Začátečník / A1-A2
Doplňte věty.
 

Vyjadřování množství

Začátečník / A1-A2
Doplňte věty.
 

Vyjadřování množství

Začátečník / A1-A2
Doplňte věty.
 

Zájmena - procvičování

Začátečník / A1-A2
Vyberte správné zájmeno.
 

Zájmena - procvičování

Mírně pokročilý / B1-B2
Fill in the pronouns: I, you, his, him, her, us, our, their, myself, himself, themselves, who, what, whose, which.
 

Zájmena - procvičování

Pokročilý / C1-C2
Fill in the pronouns.
 

Zájmena přivlastňovací

Začátečník / A1-A2
Doplňte přivlastňovací zájmena, vyberte správný tvar.
 

Zájmena tázací

Začátečník / A1-A2
Doplňte zájmena "who" a "what".
 

Zájmena tázací

Mírně pokročilý / B1-B2
Fill in pronouns: who, whose, whom, what, which.
 

Zájmena tázací

Pokročilý / C1-C2
Fill in interrogative pronouns.
 

Zájmena ukazovací

Začátečník / A1-A2
Doplňte this/these, that/those.
 

Zkratky – gramatické a slovníkové (anglicky)

Mírně pokročilý / B1-B2
Přiřazujte ke zkratce správný anglický význam. / Match abbreviations with correct meanings.
 

Zkratky – gramatické a slovníkové (česky)

Mírně pokročilý / B1-B2
Přiřazujte ke zkratce správný český význam. / Match abbreviations with correct Czech meanings.

Online testy: Nedávno zhlédnuté , Nejoblíbenější , Nejnovější , Náhodné, Vyhledávání

Vyberte si seznam testů.