Jazykovétesty.cz ONLINE

Neurčité tvary - příčestí minulé

Španělština

Od následujících sloves utvořte příčestí a přiřaďte je ke správným významům: cansarse, leer, sentir, resolver, moderar, encoger, esforzar, callar, considerar, disimular, entender, fingir, desprender, desesperar, parecer. / De los verbos siquientes formen los participios y coordinenlos a los significados correctos: cansarse, leer, sentir, resolver, moderar, encoger, esforgar, callar, considerar, disimular, entender, fingir, desprender, desesperar, parecer.

 1. pocítěný, citlivý –
 2. umlčený, zamlklý –
 3. posílený, statečný –
 4. unavený, únavný –
 5. zastrašený, bázlivý –
 6. předstíraný, přetvařující se –
 7. přečtený, sečtělý –
 8. vyřešený, rozhodný –
 9. pochopený, zkušený –
 10. vážený, uvážlivý –
 11. dohnaný k zoufalství, zoufalý –
 12. předstíraný, neupřímný –
 13. podobný –
 14. umírněný, mírný –
 15. uvolněný, velkomyslný –

Podrobnosti

Přidáno:20.července 2009 0:30
Naposledy otevřeno:19.května 2024 6:34
Zobrazeno:5815-krát
Vyřešeno:14-krát
Obtížnost:Mírně pokročilý / B1-B2

Online testy: Nedávno zhlédnuté , Nejoblíbenější , Nejnovější , Náhodné, Vyhledávání

Vyberte si seznam testů.