Jazykovétesty.cz ONLINE

Druhy stylů

Čeština

Následující charakteristické znaky zařaďte ke stylům: prostě sdělovací, odborný, administrativní, publicistický, umělecký

 1. procesy aktualizace a automatizace –
 2. poměrně složitá větná stavba –
 3. termíny –
 4. metafory, metonymie, přirovnání, epiteta –
 5. jednoduchá větná stavba a množství hovorových prostředků – 
 6. velká standardizace textů –
 7. publicismy –
 8. množství předložek, předložkových výrazů a spojovacích výrazů – 
 9. citáty a parenteze –
 10. promyšlená kompozice ve vertikální i horizontální linii – 
 11. jednoznačně převažující mluvený projev nad psaným – 
 12. využití prostředků jiných kódů (grafy, tabulky atd.) – 
 13. množství zkratek, zkratkových slov a značek –
 14. využití frazémů a jejich modifikace –
 15. množství přesných údajů, názvů, číselných údajů atd. 

Podrobnosti

Přidáno:2.září 2009 23:11
Naposledy otevřeno:19.května 2024 7:50
Zobrazeno:7625-krát
Vyřešeno:45-krát
Obtížnost:Pokročilý / C1-C2

Online testy: Nedávno zhlédnuté , Nejoblíbenější , Nejnovější , Náhodné, Vyhledávání

Vyberte si seznam testů.