Jazykovétesty.cz ONLINE

Číslovky – obecný test

Čeština

Vyberte správnou možnost.

 1. Číslovky neoznačují a) pořadí, b) podíl, c) vlastnosti věcí, d) násobenost: 
 2. Rozlišujeme číslovky a) určité, neurčitá, b) neurčité, konkrétní, c) bezrodá, rodová, d) obecná, určitá: 
 3. Do druhů číslovek nepatří a) řadové, b) druhové, c) základní, d) vztažné: 
 4. ČTYŘI ve spojení s PJ oči, uši, nohy, ruce v 7. pádě a) čtyřmi, b) čtyřma, c) čtyři, d) čtyř: 
 5. JEDEN, JEDNA, JEDNO skloňujeme jako a) ten, ta, to, b) pán, žena, město c) neskloňujeme, d) on, ona, ono: 
 6. Číslovky řadové se skloňují podle a) zájmen přivlastňovacích, b) Př. J. mladý, c) neskloňují, d) Př. J. mladý, jarní: 
 7. DVĚ v 6. p. a) dvouch rukouch, b) dvouch rukou, c) dvou rukou, d) dvě ruky: 
 8. 2. p. TŘI, ČTYŘI, PĚT a) třech, čtyřech, pěti, b) třech, čtyřech, pět, c) tří, čtyř, pěti, d) tři, čtyř, pěti: 
 9. PŮL, PÁR ve spojení se jménem a) se píše dohromady, b) se skloňuje podle daného vzoru, c) přebírá skloňování jména, d) je nesklonné: 
 10. Číslicemi v textu označujeme jen a) data, b) všechny číslovky, c) letopočty, d) řadové číslovky:
 11. Číslovka DVA, OBA má zvláštní skloňování a) původně duálové, b) jako u zájmen c) nemá, d) neskloňuje se: 
 12. Vyber správnou možnost a) se stem občanů, b) se sty občany, c) se sto občany, d) se stem občany: ,
 13. Nesklonné číslovky a) zakončené na -krát, b) ve složitějších číslovkových spojeních např. v matematice a finančnictví, c) nejsou, d) jen druhové:
 14. Číslovky se skloňují a) podle vzorů PJ, Př. J., zájmen, b) jen podle Př. J. a zájmen c) mají vlastní skloňování, d) jsou nesklonné: 
 15. Letopočet můžeme číst, 1968 a) tisíc devět set šedesát osm, b) tisíc devět set osmašedesát, c) devatenáct set šedesát osm, d) devatenáct set osmašedesát: , ,

Bonus: Na poštovních poukázkách píšeme složené číslovkové výrazy a) zvlášť, b) jako jedno slovo, c) rozdělíme jen tisíc od zbytku výrazu, d) oddělíme jen desítky a jednotky od tisíců a stovek

Podrobnosti

Přidáno:31.ledna 2009 21:50
Naposledy otevřeno:26.února 2024 14:49
Zobrazeno:16511-krát
Vyřešeno:667-krát
Obtížnost:Mírně pokročilý / B1-B2

Online testy: Nedávno zhlédnuté , Nejoblíbenější , Nejnovější , Náhodné, Vyhledávání

Vyberte si seznam testů.