Jazykovétesty.cz ONLINE

Přídavná jména – obecný test

Čeština

Vyberte správnou možnost.

 1. Př. Jména se shodují s PJ a) neshodují, b) v rodě,čísle,pádě, c) čísle, pádě, d) ve vzoru: 
 2. U Př. J určujeme a) rod, pád, vzor, stupeň, b) rod, číslo, pád, vzor, c) pád, číslo, vid, d) druh, stupeň:
 3. Druhy Př. J. a) tvrdá, měkká, matčin, otcův b) jarní, mladý, mladých, c) tvrdá, měkká, přivlastňovací, d) neexistují: 
 4. Pomocí přípon a předpony nej- se a) stupňuje, b) skloňuje, c) přivlastňuje, d) postupné rozvíjí: 
 5. 2. stupeň od slova zlý a)víc zlý, b) zlejší, c) horší, d) nejhorší: 
 6. 2. stupeň od slova zadní a) zadnější, b) zazší, c) zadnější, zazší, d) zadněji: 
 7. Latinské názvy stupňů u Př. J. a) nominativ, genitiv, dativ, b) pozitiv, komparativ, dativ c) nominativ, akuzativ, instrumentál d) pozitiv, komparativ, superlativ: 
 8. Jaká je správná možnost? a) mám suší pleť, b) je tam draší zmzlina, c) má drašší oblek, d) má dražší oblek: 
 9. Př. J. cizí je vzoru a) mladý, b) je to zájmeno, c) jarní, d) jmenném: 
 10. Jmenné tvary Př. J. jsou a) shodné s tvrdými tvary PJ, b) sousloví, c) shodné se slovesem, d) nejsou: 
 11. Číslo množné rodu mužského od Př. J. zdráv a) zdrávy, b) zdrávi, c) zdrávy, zdrávi, d) zdraví: 
 12. U Př. J. jmenného č. mn. se rozhodujeme o koncovce podle a) vzoru, b) rodu podmětu jako u shody podmětu s přísudkem, c) není množné číslo, d) vždy –i př.zdrávi: 
 13. Přivlastňovací Př. J. mn. č., rodu mužského se píše př. Otcov- a) vždy otcovi, b) vždy otcovy, c) otcovy, otcovi, d) záleží na životnosti PJ:
 14. Př. J. více popisují a) podstatné jméno, b) sloveso c) příslovce d) všechny slovní druhy: 
 15. Př. J. se a) neskloňují, b) skloňují, c) časují, d) stupňují:

Podrobnosti

Přidáno:31.ledna 2009 22:00
Naposledy otevřeno:29.března 2023 3:16
Zobrazeno:10384-krát
Vyřešeno:147-krát
Obtížnost:Mírně pokročilý / B1-B2

Online testy: Nedávno zhlédnuté , Nejoblíbenější , Nejnovější , Náhodné, Vyhledávání

Vyberte si seznam testů.