Jazykovétesty.cz ONLINE

Částice a citoslovce – obecný test

Čeština

Vyberte správnou možnost.

 1. Částice vyjadřují a) vyjadřují vzájemný vztah mezi větami nebo větnými členy, b) zvolání, přání, c) podiv, rozkaz, d) přání:
 2. Uvozují samostatné věty a tím a) nemusí být ve větě spojka, b) vyjadřují postoj mluvčího, c) to je fakt, bez tím, d) jsou vždy na začátku věty: 
 3. Nelze, aby byly a) slovním druhem, b) výrazem kladných či záporných emocí, c) ani jedna z možností, d) větným členem: 
 4. Částice vyjadřují významové odstíny větných členů př. a) pravděpodobnost, b) počet, c) vytýkání, d) příčinu:
 5. Že se nestydíš! Co je částice? a) se, b) není tam, c) že: 
 6. A co teď? Co je částice? a) a, b) co, c) teď, d) není tam: 
 7. Ať tu zůstane. Co je částice? a) ať, b) tu, c) zůstane, d) není tam: 
 8. Aby to čert vzal! Co je částice? a) to, b) aby, c) není tam, d) vzal: 
 9. Citoslovce vyjadřují a) rozkaz, b) zvuky, c) bližší okolnosti dějů, d) upozorňují na něco:
 10. Nebývají větným členem, ale mohou být a) přísudkem, b) jiným větným členem, c) nikdy nejsou větným členem, d) příslovcem:
 11. Oddělují se a) vykřičníkem, b) tečkou, c) čárkami, d)nikdy se neoddělují:
 12. Z řad diváků zaznělo několikrát hlasité fuj. Je tam citoslovce? a) není, b) fuj – podmět, c) řad, d) hlasité: 
 13. Citoslovce navazují kontakt, např. a) koukni se, b) člověče, c) haló, d) ani jedna z možností:
 14. Vyjadřují vůli mluvčího a) marš, b) pípání, c) déšť, d) hej rup:
 15. Na, vezmi si buchtu. a) NA je citoslovce, b) není tam citoslovce, c) NA je částice, d) NA je zájmeno: 

Podrobnosti

Přidáno:31.ledna 2009 22:16
Naposledy otevřeno:24.dubna 2019 14:04
Zobrazeno:8411-krát
Vyřešeno:169-krát
Obtížnost:Mírně pokročilý / B1-B2

Online testy: Nedávno zhlédnuté , Nejoblíbenější , Nejnovější , Náhodné, Vyhledávání

Vyberte si seznam testů.