Jazykovétesty.cz ONLINE

Psaní spřežek

Čeština

Vyberte správný tvar slov v následujících větách.

 1. Stává se to jen: a) zřídka, b) zhřídka, c) z řídka: 
 2. Je to takový: a) neznaboh, b) nezna boh, c) Neznaboh: 
 3. To nejlepší tě čeká: a) uvnitř, b) u vnitř, c) uv nitř: 
 4. Nezapomeň: a) nato, b) na to, c) Na to:
 5. Stalo se to přesně rok: a) nato, b) na to, c) Na to: 
 6. Byl: a) natolik, b) na tolik, c) nato lik: naštvaný, že se ani nerozloučil.
 7. Musíš přijít: a) včas, b) v čas, c) v čast:
 8. Bylo mu: a) na nejvýš, b) na nejvýše, c) nanejvýš: dvacet let.
 9. Ty jsi: a) nadmíru, b) nad míru, c) nad Míru: hodný člověk.
 10. Nejsem zvyklý: a) natolik, b) na tolik, c) na Tolik: hezkých slov.
 11. Ten největší korpus dejte: a) dospod, b) do spod, c) dos pod: 
 12. Řekni mi,: a) dokdy, b) do kdy, c) dok dy: se vrátíš.
 13. Buďte tady: a) potichu, b) po tichu, c) potiše:
 14. Měl nad námi: a) na vrch, b) navrch, c) navrh:
 15. Najednou se: a) zticha, b) sticha, c) z ticha: ozval hlas.

Podrobnosti

Přidáno:29.května 2009 19:19
Naposledy otevřeno:27.listopadu 2022 9:54
Zobrazeno:8388-krát
Vyřešeno:217-krát
Obtížnost:Pokročilý / C1-C2

Online testy: Nedávno zhlédnuté , Nejoblíbenější , Nejnovější , Náhodné, Vyhledávání

Vyberte si seznam testů.