Jazykovétesty.cz ONLINE

Psaní velkých písmen – obecný test

Čeština

Vyberte správnou možnost.

 1. Karel IV., lze psát i jako a) Karel Čtvrtý, b) Karel čtvrtý, c) Karel 4., d) jen tak, jak je uvedeno v zadání: 
 2. LUŽIČTÍ SRBOVÉ a) Lužičtí srbové, b) Lužičtí Srbové, c) lužičtí srbové, d) lužičtí Srbové: 
 3. Velké počáteční písmeno píšeme u a) přezdívek, přídomků, b) nových slov, c) příslušníků národů, d) cizích slov:
 4. Náboženská úcta a) pán bůh, b) Pán Bůh, c) pán Bůh, d) Kristus Pán:
 5. Nebeská tělesa apd. a) Sluneční soustava, b) Mléčná dráha, c) slunce, d) měsíc: 
 6. Poloostrovy, hory a) Pyrenejský poloostrov, b) Vysoké tatry, c) Jižní město, d) Ústí Nad Orlicí: 
 7. Významné stavby a) Národní Divadlo, b) chrám Sv. Víta, c) Palác Kultury, d) Pražský hrad: 
 8. Orgány státní správy a) Poslanecká Sněmovna, b) Úřad Vlády České republiky, c) Ministerstvo kultury ČR, d) Velvyslanectví Italské republiky v Praze:
 9. Vzdělávací a kulturní organizace a) Základní škola v Náchodě, b) ukončil Základní školu, c) univerzita Karlova d) Karlova univerzita:
 10. Významné dokumenty a) Zlatá Bula sicilská, b) Sbírka zákonů, c) charta OSN, d) Kutnohorský Dekret: 
 11. Významné dny a) Pražské povstání, b) Mezinárodní festival Pražské Jaro, c) Nový Rok, d) Zelený čtvrtek:
 12. Vyznamenání a ceny a) Nobelova cena, b) řád bílého lva, c) řád T. G. Masaryka, d) Pohár Mistrů evropských zemí: 
 13. V souslovných vlastních jménech a) píšeme v 1. slově velké písmeno, b) píšeme až 2. slovo s velkým písmenem, c) je-li součástí vlastní jméno, velké písmeno si ponechává, d) u vlastních jmen velké písmeno zaniká:
 14. U místních názvů začínajících na předložku píšeme př. ULICE POD OBOROU a)ulice pod Oborou, b) Ulice pod oborou, c) ulice Pod oboru, d) ulice Pod Oborou: 
 15. Příslušníci, obyvatelé, přívrženci ad. a) Lužičtí srbové, b) Pražan, c) Křesťan, d) Marťan:

Podrobnosti

Přidáno:9.února 2009 21:55
Naposledy otevřeno:1.dubna 2020 22:05
Zobrazeno:24144-krát
Vyřešeno:1916-krát
Obtížnost:Pokročilý / C1-C2

Online testy: Nedávno zhlédnuté , Nejoblíbenější , Nejnovější , Náhodné, Vyhledávání

Vyberte si seznam testů.