Jazykovétesty.cz ONLINE

Relative pronouns / Zájmena vztažná

Czech for Foreigners

Choose the correct form of pronouns in the following sentences. / Vyberte správný tvar zájmen v následujících větách.

 1. Ten problém, o jsem ti vyprávěl, se už vyřešil.
 2. To je ta paní nám tolik pomohla.
 3. Chlapec, jsme viděli v televizi, je náš kamarád.
 4. Dívka, jsme pomohli v nesnázích, je nám velmi vděčná.
 5. Lékař, k máme jít, je nejlepší ve svém oboru.
 6. Učitel, s tě chci seznámit, tě bude učit anglicky.
 7. Slyšíte ty zvuky, vydávají paviáni?
 8. Ta chata, o jsem mluvil, je bohužel už prodaná.
 9. Dům, o jsem měl zájem, již není na prodej.
 10. Zeptej se taky té dívky, jsi viděl na plese.
 11. Byl to moudrý muž, rozuměl životu.
 12. Koupila si nové malířské barvy, s dokázala divy.
 13. Nezapomeň na toho, ti pomohl.
 14. Vzpomněl si na prázdniny, trávil u moře.
 15. Nesuďte ty, neznáte.

Podrobnosti

Přidáno:27.května 2009 21:01
Naposledy otevřeno:27.listopadu 2022 9:39
Zobrazeno:7902-krát
Vyřešeno:230-krát
Obtížnost:Pokročilý / C1-C2

Online testy: Nedávno zhlédnuté , Nejoblíbenější , Nejnovější , Náhodné, Vyhledávání

Vyberte si seznam testů.