Jazykovétesty.cz ONLINE

Seznam všech dostupných testů dle jazyků, obtížnosti a názvu.

  • Vyhledejte si test podle klíčových slov a/nebo úrovně, viz Hledat v testech.
  • Udělejte si zdarma všechny tři úrovně obtížnosti, jsou-li k dispozici.
  • Okamžitá online kontrola testu stojí jen 10 Kč SMSku.
  • Jak to funguje?

Francouzština (105 testů)

 

Blízká budoucnost

Začátečník / A1-A2
Utvořte tvar blízké budoucnosti sloves v závorce.
 

Blízká budoucnost

Mírně pokročilý / B1-B2
Utvořte tvar blízké budoucnosti sloves v závorce.
 

Blízká budoucnost

Pokročilý / C1-C2
Utvořte věty v blízké budoucnosti podle vzoru.
 

Budoucí čas prostý

Začátečník / A1-A2
Doplňte tvary budoucího času prostého sloves v závorce.
 

Budoucí čas prostý

Mírně pokročilý / B1-B2
Převeďte věty do budoucího času prostého.
 

Budoucí čas prostý

Pokročilý / C1-C2
Převeďte věty do budoucího času prostého.
 

Členy určité a neurčité

Začátečník / A1-A2
Doplňte člen určitý i neurčitý k danému podstatnému jménu.
 

Členy určité a neurčité

Mírně pokročilý / B1-B2
Doplňte člen určitý nebo neurčitý, máte na výběr un/une/d´/de/des/l´/le/la/les.
 

Členy určité a neurčité

Pokročilý / C1-C2
Complétez les phrases par un article si nécessaire: un/une/d´/de/des/l´/le/la/les/---
 

Dělivé členy

Začátečník / A1-A2
Vyberte správně vytvořený tvar členu.
 

Dělivé členy

Mírně pokročilý / B1-B2
Vytvořte věty podle vzoru.
 

Dělivé členy

Pokročilý / C1-C2
Vyberte správně vytvořený tvar členu.
 

Imperfektum (Imparfait)

Pokročilý / C1-C2
Complétez avec la forme correcte du verbe.
 

Imperfektum / Imparfait

Začátečník / A1-A2
Doplňte do věty správný tvar daného slovesa.
 

Imperfektum / Imparfait

Mírně pokročilý / B1-B2
Doplňte do věty správný tvar daného slovesa.
 

Jednoduché perfektum

Začátečník / A1-A2
Doplňte tvary jednoduchého perfekta sloves v závorce.
 

Jednoduché perfektum

Mírně pokročilý / B1-B2
Doplňte tvary jednoduchého perfekta sloves v závorce.
 

Jednoduché perfektum

Pokročilý / C1-C2
Doplňte tvary jednoduchého perfekta sloves v závorce.
 

Konjunktiv minulý / le passé du subjonctif

Pokročilý / C1-C2
Mettez les verbes entre parenthèses au passé du subjonctif.
 

Konjunktiv přítomný / Subjonctif présent 1

Mírně pokročilý / B1-B2
Doplňte do věty správný tvar konjunktivu přítomného.
 

Konjunktiv přítomný / Subjonctif présent 2

Mírně pokročilý / B1-B2
Doplňte do věty správný tvar daného slovesa.
 

Množné číslo podstatných jmen

Začátečník / A1-A2
Doplňte k podstatným jménům tvar množného čísla.
 

Množné číslo podstatných jmen

Mírně pokročilý / B1-B2
Doplňte k podstatným jménům tvar množného čísla.
 

Množné číslo podstatných jmen

Pokročilý / C1-C2
Doplňte k podstatným jménům tvar množného čísla.
 

Nepravidelná přídavná jména

Začátečník / A1-A2
Dejte přídavná jména do správného tvaru.
 

Nepravidelná přídavná jména

Mírně pokročilý / B1-B2
Přeložte podle vzoru.
 

Nepravidelná přídavná jména

Pokročilý / C1-C2
Převeďte výrazy do množného čísla.
 

Nepravidelná slovesa

Začátečník / A1-A2
Doplňte ke slovesům správné tvary přítomného času prostého.
 

Nepravidelná slovesa

Mírně pokročilý / B1-B2
Doplňte ke slovesům správné tvary přítomného času prostého.
 

Nepravidelná slovesa

Pokročilý / C1-C2
Doplňte ke slovesům správné tvary přítomného času prostého.
 

Passé composé s avoir

Začátečník / A1-A2
Vyberte správně vytvořený tvar passé composé.
 

Passé composé s avoir

Mírně pokročilý / B1-B2
Utvořte tvar passé composé sloves v závorce.
 

Passé composé s avoir

Pokročilý / C1-C2
Utvořte tvar passé composé sloves v závorce.
 

Passé composé s être

Začátečník / A1-A2
Vyberte správně vytvořený tvar passé composé.
 

Passé composé s être

Mírně pokročilý / B1-B2
Utvořte tvar passé composé sloves v závorce.
 

Passé composé s être

Pokročilý / C1-C2
Utvořte tvar passé composé sloves v závorce.
 

Passé composé se zájmeny

Začátečník / A1-A2
Vytvořte věty podle vzoru.
 

Passé composé se zájmeny

Mírně pokročilý / B1-B2
Vytvořte věty s passé composé podle vzoru.
 

Passé composé se zájmeny

Pokročilý / C1-C2
Vytvořte věty s passé composé podle vzoru.
 

Podmínkové věty

Začátečník / A1-A2
Ddoplňte správné tvary sloves v závorce.
 

Podmínkové věty

Mírně pokročilý / B1-B2
Doplňte správné tvary sloves v závorce.
 

Podmínkové věty

Pokročilý / C1-C2
Doplňte správné tvary sloves v závorce podle vzoru.
 

Podmiňovací způsob minulý

Začátečník / A1-A2
Utvořte tvar podmiňovacího způsobu minulého sloves v závorce.
 

Podmiňovací způsob minulý

Mírně pokročilý / B1-B2
Utvořte tvar podmiňovacího způsobu minulého sloves v závorce.
 

Podmiňovací způsob minulý

Pokročilý / C1-C2
Utvořte tvar podmiňovacího způsobu minulého sloves v závorce.
 

Podmiňovací způsob přítomný / Conditionnel présent

Začátečník / A1-A2
Vyberte správný tvar slovesa v následujících větách.
 

Podmiňovací způsob přítomný / Conditionnel présent

Mírně pokročilý / B1-B2
Doplňte správný tvar sloves v následujících větách.
 

Podmiňovací způsob přítomný / Conditionnel présent

Pokročilý / C1-C2
Mettez les verbes entre parenthèses au conditionnel présent.
 

Porovnávání

Začátečník / A1-A2
Doplňte k přídavným jménům tvar druhého a třetího stupně podle vzoru. Přeložte.
 

Porovnávání

Mírně pokročilý / B1-B2
Doplňte do vět tvar druhého stupně podle vzoru.
 

Porovnávání

Pokročilý / C1-C2
Doplňte do vět tvar třetího stupně podle vzoru.
 

Pravidelná přídavná jména

Mírně pokročilý / B1-B2
Přídavná jména v závorkách uveďte ve tvaru ženského rodu.
 

Pravidelná přídavná jména

Pokročilý / C1-C2
Vytvořte protiklady přídavných jmen pomocí předpon in-, im-, il-, ir-.
 

Předložky místní

Začátečník / A1-A2
Přeložte.
 

Předložky místní

Mírně pokročilý / B1-B2
Přeložte.
 

Předložky místní

Pokročilý / C1-C2
Přeložte.
 

Příčestí minulé

Začátečník / A1-A2
Doplňte ke slovesům tvar příčestí minulého.
 

Příčestí minulé

Mírně pokročilý / B1-B2
Doplňte ke slovesům tvar příčestí minulého.
 

Příčestí minulé

Pokročilý / C1-C2
Doplňte ke slovesům tvar příčestí minulého.
 

Příčestí přítomné

Začátečník / A1-A2
Doplňte ke slovesům tvar příčestí přítomného.
 

Příčestí přítomné

Mírně pokročilý / B1-B2
Doplňte ke slovesům tvar příčestí přítomného.
 

Příčestí přítomné

Pokročilý / C1-C2
Doplňte ke slovesům tvar příčestí přítomného.
 

Rozdíl bon / meilleur a bien / mieux

Pokročilý / C1-C2
Doplňte do vět správné tvary bon, meilleur, bien nebo mieux. Pozor na shodu v rodu a čísle.
 

Rozdíl mezi c'est a il est

Pokročilý / C1-C2
Doplňte do vět c'est nebo il est.
 

Rozdíl mezi depuis, pendant, pour

Pokročilý / C1-C2
Doplňte do vět depuis, pendant nebo pour.
 

Rozdíl mezi où a quand

Pokročilý / C1-C2
Doplňte do vět où nebo quand.
 

Rozdíl mezi qui a que

Pokročilý / C1-C2
Doplňte do vět que nebo qui.
 

Rozdíl mezi savoir a connaître

Pokročilý / C1-C2
Doplňte do vět správný trvar sloves savoir a connaître.
 

Rozdíl mezi voilà a il y a

Pokročilý / C1-C2
Doplňte do vět voilà, il y a nebo záporné tvary těchto výrazů.
 

Řadové číslovky

Začátečník / A1-A2
Vyjádřete řadové číslovky slovy.
 

Řadové číslovky

Mírně pokročilý / B1-B2
Vytvořte věty podle vzoru. Přeložte.
 

Řadové číslovky

Pokročilý / C1-C2
Přeložte.
 

Stupňování příslovcí

Začátečník / A1-A2
Doplňte k příslovcím tvar druhého a třetího stupně podle vzoru. Přeložte.
 

Stupňování příslovcí

Mírně pokročilý / B1-B2
Doplňte do vět tvar druhého a třetího stupně podle vzoru.
 

Stupňování příslovcí

Pokročilý / C1-C2
Přeložte.
 

Trpný rod

Začátečník / A1-A2
Utvořte tvar trpného rodu podle vzoru. Dbejte na správné užití času.
 

Trpný rod

Mírně pokročilý / B1-B2
Utvořte tvar trpného rodu podle vzoru. Dbejte na správné užití času.
 

Trpný rod

Pokročilý / C1-C2
Utvořte tvar trpného rodu podle vzoru. Dbejte na správné užití času.
 

Tvoření příslovcí

Mírně pokročilý / B1-B2
Doplňte k přídavným jménům tvar příslovce.
 

Tvoření příslovcí

Pokročilý / C1-C2
Doplňte k přídavným jménům tvar příslovce.
 

Výrazy množství

Začátečník / A1-A2
Vyberte správný tvar.
 

Výrazy množství

Mírně pokročilý / B1-B2
Spojte a napište výrazy podle příkladu. Přeložte.
 

Výrazy množství

Pokročilý / C1-C2
Přeložte.
 

Zájmena neurčitá

Začátečník / A1-A2
Vyberte správný tvar zájmena **tout** k danému podstatnému jménu.
 

Zájmena neurčitá

Mírně pokročilý / B1-B2
Vyberte správný tvar zájmena do dané věty.
 

Zájmena neurčitá

Pokročilý / C1-C2
Complétez les phrases avec un pronom ou adjectif indéfini qui convient.
 

Zájmena osobní

Začátečník / A1-A2
Doplňte správný tvar osobního zájmena.
 

Zájmena osobní

Mírně pokročilý / B1-B2
Doplňte správný tvar osobního zájmene samostatného.
 

Zájmena osobní

Mírně pokročilý / B1-B2
Doplňte správný tvar osobního zájmene samostatného.
 

Zájmena osobní

Pokročilý / C1-C2
Complétez avec un pronom personnel atone ou tonique.
 

Zájmena přivlastňovací

Začátečník / A1-A2
Vyberte správný tvar k danému podstatnému jménu.
 

Zájmena přivlastňovací

Mírně pokročilý / B1-B2
Vyberte správný překlad českého zájmene "svůj".
 

Zájmena přivlastňovací – tvary samostatných zájmen

Pokročilý / C1-C2
Remplacez les expressions en caractères gras par un pronom possessif.
 

Zájmena ukazovací

Začátečník / A1-A2
Vyberte správný tvar k danému podstatnému jménu.
 

Zájmena ukazovací

Pokročilý / C1-C2
Complétez avec un pronom ou adjectif démostratif qui convient.
 

Zájmena ukazovací – tvary samostatných zájmen

Mírně pokročilý / B1-B2
Nahraďte tučně vytištěné výrazy správnými tvary zájmen, máte na výběr celui/celle/ceux/celles.
 

Zájmena vztažná

Začátečník / A1-A2
Vyberte správný tvar zájmena, máte na výběr qui/que.
 

Zájmena vztažná

Mírně pokročilý / B1-B2
Vyberte správný tvar zájmena, máte na výběr qui/que/dont
 

Zájmena vztažná

Pokročilý / C1-C2
Doplňte do věty správný tvar zájmena, máte na výběr qui/que/dont/ce qui/ce que/de quoi/à quoi.
 

Zájmenná příslovce en, y

Začátečník / A1-A2
Doplňte do odpovědí en, nebo y.
 

Zájmenná příslovce en, y

Mírně pokročilý / B1-B2
Doplňte do odpovědí en, nebo y.
 

Zájmenná příslovce en, y

Pokročilý / C1-C2
Complétez le pronom adverbial en ou y.
 

Základní číslovky

Začátečník / A1-A2
Vyjádřete základní číslovky slovy.
 

Základní číslovky

Mírně pokročilý / B1-B2
Vyjádřete základní číslovky slovy.
 

Základní číslovky

Pokročilý / C1-C2
Vyjádřete základní číslovky slovy (= font, x fois).

Online testy: Nedávno zhlédnuté , Nejoblíbenější , Nejnovější , Náhodné, Vyhledávání

Vyberte si seznam testů.